عنوانآدرس
پمپ بنزین جایگاه ۱۳۶ : بلوار آیت الله کاشانی
جایگاه 177 : اتوبان همت -به سمت غرب، نرسیده به پل ستاری، سردار جنگل
جایگاه 178 آبشناسان بزرگراه آبشناسان -ایرانپارس-نبش شقایق
جایگاه 218 : اتوبان همت غرب به شرق، بعد از رودخانه کن، نرسیده به باکری
جایگاه 44 : اتوبان همت-بطرف شرق- بعد از تقاطع پل ستاری
جایگاه سوخت 170 : میدان آزادی، خیابان شهید رحمانی، ترمینال غرب