محدوده جغرافیایی از شمال: رود دره ی فرحزاد و منطبق بر این خط دره ی حصارک و از این نقطه منطبق بر تراز ، 1600 تا تقاطع پل موجود بر روی رودخانه ی کن از جنوب: آزاد راه تهران – کرج از شرق: بزرگراه محمد علی جناح )شمال میدان آزادی( و در امتداد آن بزرگراه اشرفی اصفهانی )تقاطع آن با 35 متری حصارک(از غرب: تقاطع رودخانه ی کن و جاده ی مخصوص کرج ومنطبق بر لبه ی جنوبی این جاده تا میدان آزادی *مساحت منطقه 5 تهران با وسعت 5420 هکتار معادل 54/2 کیلومتر مربع در شمال غرب تهران قرار دارد. *مناطق همجوار این منطقه از بزرگترین مناطق 22 گانه شهر تهران محسوب شده که از شرق با منطقه 2، از جنوب مجاور منطقه 9 و از غرب در مجاورت مناطق 21 و 22 قرار دارد .


 

 

 

اطلاعات جمعیتی منطقه 5 آذرماه 95

مشخصات جمعیتی

کل جمعیت

856565

نفر

تراکم جمعیت

16,954

نفر در کیلومتر مربع

جمعیت شناور

1,559,883

نفر

رده های سنی

زیر 20 سال

231,007

نفر

20 تا40 سال

309,557

نفر

40 به بالا

398,677

نفر

تفکیک جنسیتی

مرد

467,995

نفر

زن

445,229

نفر

سطح تحصیلات

باسواد

769,370

نفر

بی سواد

128,224

نفر

تعداد کل خانوار

270,011

خانوار

تعداد خانواده شهدا

868

خانوار

تعداد خانواده ایثارگران

367

خانوار

تعداد مفاخر ومشاهیر(شاعر، نویسنده، نخبگان و...)

60

نفر