علیرضا غفارخانی

شهردار ناحیه ۳

 

علیرضا غفارخانی

شهردار ناحیه ۳

اخبار ناحیه

 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  مشاوره پزشکی ( نحوه خونگیری ) درناحیه 3

  1392/2/15
 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  کارگاه ضرورت تغذیه مناسب درناحیه سه

  1392/2/15
 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  روانشناسی فردی کودک وآموزش بهداشت روان درناحیه سه

  1392/2/9
 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  روانشناسی فردی کودک وآموزش بهداشت روان درناحیه سه

  1392/2/9
 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  توزیع مخازن بازیافت درناحیه3

  1392/2/9
 • نمایش خبر در حال بار گیری تصویر

  نظافت معابر و پیاده روهای ناحیه 3

  1392/2/9
صفحه 36 از 36نخست   قبلي   27  28  29  30  31  32  33  34  35  [36]  بعدي   آخرين