نام :  محسن
نام خانوادگی : سهراب پور

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت


سوابق اجرایی و خدمتی:این مرکز با عمل به شعار محوری "شهروند مسئول – مدیر پاسخگو" و با مأموریت "تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی از طریق توسعه ارتباطات محیطی با رویکرد عدالت محوری و نیز توسعه یادگیری سازمانی و فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان" در نظر دارد نقش خود را جهت ایجاد فرصت برابر برای تمامی شهروندان در دسترسی سهــل و آسان به مدیران شهری و نیز تشخیص تهدیدها، فرصت ها و آسیب های پیرامون مدیران شهری ایفا نماید. در واقع مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران با در نظر گرفتن اهدافی چون: دریافت و رسیدگی به درخواست ها (انتقاد، شکایت، تقدیر و تشکر و پیشنهادات) شهروندان مراجعه کننده به دفتر سامانه منطقه *توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه؛
*ارتقای سطح اعتماد ،مشارکت معنادار و رضایتمندی عمومی؛
*توانا سازی شهرداری جهت بهبود مستمر؛
*بستر سازی اطلاعاتی برای ارتقای انطباق و سازگاری محیط و سازمان شهرداری؛
      از زمان تأسیس تاکنون تلاش نموده با بهره گیری مطلوب از ابزارهای ارتباطی نوین به ویژه تلفن چهار رقمی 1888، مسئولیت دریافت، پیگیری و رسیدگی به نظرات شهروندان در قالب انتقاد، پیشنهاد ، شکایت و تقدیر از عملکرد کارکنان و برنامه های تمامی واحدهای تابعه شهرداری تهران را بر عهده گیرد تا شهروندان تهرانی بتوانند خواسته ها و انتظارات به حق خود را از مدیریت شهری مطرح نموده و از این طریق امکان پیگیری و رسیدگی دقیق، سریع و شفاف برای آنان فراهم گردد. بی تردید هم زمان با به کارگیری روش های سیستمی، توسعه و نهادینه سازی مفهوم نظارت همگانی در سطح جامعه با تکیه بر برنامه های فرهنگی و گسترش تعاملات اجتماعی علاوه بر اعتمادسازی متقابل بین شهروندان و مدیران شهری، موجبات مشارکت وسیع اقشار مختلف اجتماعی را در ارتقای سطح سلامت سازمانی و اثربخشی عملکرد مدیریت شهری فراهم خواهد ساخت.

 دریافت و رسیدگی سیستمی به پیامها و نقطه نظرات شهروندان :

1-    دریافت پیامهای ثبت شده شهروندان مرتبط با شهرداری منطقه 5

2-    ارجاع پیامهای دریافتی با توجه به ارتباط هر پیام با معاونتها ، نواحی و ادارات مربوطه

3-    پیگیری مستمر جهت پاسخگویی حوزه اجرایی به پیامهای ارجاعی

4-    بازدید های میدانی مستمر و تهیه گزارشات و تصاویر از موارد طرح شده در پیامها

5-    نظارت بر کیفیت پاسخگویی به پیامها توسط حوزه ها توسط کارشناسان دفتر سامانه

6-     تماس و بازخورد با شهروند پیام گذار جهت ارائه توضیحات توجیهی و همچنین دریافت نقطه نظرات آنها

7-    امضا و اعاده پیامهای تعیین تکلیف شده

   بکارگیری و فعال سازی نظارت های مردمی از طریق :

1-    جذب ناظرین افتخاری از میان شهروندان علاقمند بصورت مستمر

2-    برگزاری جلسات هم اندیشی ناظرین افتخاری منطقه

3-    برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی ناظرین افتخاری منطقه

4-    ارتباط مستمر با ناظرین افتخاری منطقه

 

تهیه و ارائه گزارشهای نظارتی و اریابی عملکرد رده ها

1-    تهیه و ارسال گزارشات تحلیلی دوره ای از عملکرد حوزه ها به بالاترین مقام هر حوزه

2-    تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از عملکرد حوزه ها به شهردار منطقه در جلسه شورای مدیران معاونین

3-    جلسات مستمر با نواحی و حوزه ها جهت تعیین و تکلیف پیامهای سرگردان و بین حوزه ای

 حضور در جلسات :

1-    حضور در جلسات ارتباط مستقیم تعیین شده ستادی همراه با شهردار منطقه و مدیران ارشد منطقه در جهت دریافت درخواستهای شهروندان منطقه

2-    حضور در جلسات ارتباط مستقیم منطقه و پیگیری درخواستهای مرتبط با سامانه 1888

3-    حضور میدانی در سرا ها ، مجموعه های ورزشی ، مدارس ، دانشگاهها و معرفی رسالت سامانه 1888

انجام تبلیغات جهت معرفی بیشتر سامانه 1888

1-    اعزام ناظرین افتخاری ، دانشجویان ، دانش آموزان و ... جهت بازدید از مرکز سامانه 1888

2-    چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی متناسب با هر فصل و مناسبت در مکانهای پرتردد و مناسب منطقه

3-    چاپ و نصب استندهای تبلیغاتی 1888 در ورودی ساختمانهای مربوط به شهرداری منطقه به صورت دائمی

4-    برپائی غرفه اطلاع رسانی تبلیغاتی در مناسبتها

5-    چاپ و توزیع پوستر بروشور و اقلام تبلیغاتی مختلف در میان شهروندان

6-     برگزاری مسابقات فرهنگی ، اجتماعی درون منطقه و برون منطقه ای با رویکرد معرفی اهداف و ماموریتهای سامانهلطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

محسن سهراب پور

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

محسن سهراب پور

رئیس واحد نظارت همگانی 1888

ارتباط با اداره

 

  تلفن:

96011414
 
  ایمیل:

sohrabpour.tehran.ir