نام : ساناز
نام خانوادگی : فتحی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سوابق اجرایی و خدمتی:
 
  •  

  •  

شرح وظایف ر ئیس اداره  HSE منطقه

1-     بررسي و تائيد روش­هاي اجرائي و ساير مستندات مرتبط با نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست

2-     پيگيري در جمع آوري، مكتوب نمودن مخاطرات شناسائي شده و بررسي و آناليز مخاطرات و بررسي جنبه­هاي زيست محيطي جهت تعيين و استخراج خطرهاي بارز و استخراج جنبه­هاي بارز زيست محيطي. 

3-     تهیه و تدوین پیش نویس خط مشي بهداشت، ايمني و محیط زیست به معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری و شهردار محترم منطقه جهت تصويب.

4-     هماهنگي در انجام فعاليت­هاي فرهنگي و آموزشي اعم از برگزاري سمينارها، دوره هاي آموزشي و غيره در ارتباط با استقرار، اجراء و حفظ الزامات استاندارد نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

5-     نظارت بر آموزش نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست در سطوح مختلف و براي كليه كاركنان موثر بر نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیستی.

6-      تهيه و اصلاح پيش نويس اهداف و برنامه­هاي بهداشت، ايمني و محیط زیست جهت تصويب در شورا.

7-     پيگيري انجام بازرسي­ها و اندازه گيري­هاي بهداشت، ايمني و محیط زیست ادارات و پروژه­ها و نظارت بر اقدامات کنترلی ارائه شده به منظور كنترل حوادث، رويداد و عدم انطباق­ها.

8-     نظارت بر هماهنگي در به روز نمودن استانداردها، قوانين و مقررات بهداشت، ايمني و محیط زیست در ارتباط با نهادهاي قانون گذار.

9-     طبقه بندی پیشنهادات دریافتی در خصوص موضوعات HSE و طرح موارد مهم در دستور جلسه شورای هماهنگی HSE به منظور تصمیم­گیری

10- شناسایی موانع و مشکلات موجود در سیستم مدیریت HSE و ارائه راهکارهایی در جهت رفع آنها

11- برنامه­ریزی­های لازم جهت هماهنگی و نظارت بر فعالیت های اجرایی موضوعات مذکور در شهرداری منطقه و کلیه واحدهای تحت مدیریت

12- پیگیری و نظارت بر توزیع صحیح مدارک و مستندات سیستم مدیریت HSE و ارائه راهنمایی لازم برای تدوین آنها

13- نظارت بر حسن نگهداری اسناد، اوراق و پرونده­های مرتبط با سیستم مدیریت HSE

14- گزارش­دهی در مورد سیستم مدیریت HSE به معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه شهری

15- برنامه­ريزي و هدايت مميزي و تهيه گزارش تحليلي و ارائه به جلسه كميته بازنگري.

16-  نظارت بر بازنگري و اصلاح نظامنامه، رويه ها و برخی از دستورالعمل­ها.   

17- نظارت بر انجام صحیح برنامه­های واکنش در شرایط اضطراری

18- نظارت بر حسن اجراي برنامه­های بهداشت، ايمني و محیط زیست، مفاد نظامنامه، رويه­ها و دستورالعمل ها.

19- توزيع مدارك و مستندات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

20- به روز نگهداشتن اطلاعات و استانداردها.

21- نظارت بر تطبیق مستمر مفاد مستندات سیستم مدیریت HSE با فعالیت­های جاری شهرداری

22- اجرایی نمودن سایر وظایفی که حسب مورد توسط معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه شهری تعریف و ابلاغ می­شود.

 

 

شرح وظایف کارشناسان اداره  HSE

1        به روز نگهداشتن اطلاعات و استانداردها.

2        تصميم گيري درباره موارد عدم تطابق.

3         نظام و پيگيري عمليات اصلاحي.

4        ارائه طريق در جهت بهبود نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

5        ايجاد ارتباط با گروههاي ذينفع بهداشت، ايمني و محیط زیست از طريق امور اداري و روابط عمومي.

6         برگزاری جلسات بهداشت، ايمني و محیط زیست حسب دستور رئیس اداره .

7        اطمینان از اینکه الزامات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در سرتاسر واحدهای تابعه تهیه، اجرا و حفظ می­گردد، و شامل موارد زیر می­باشد (اما منحصر به آن نیست):

8        بازنگری جنبه ها و مخاطرات با نمایندگان HSE واحد ها .

9        بازنگری اهداف خرد و كلان و برنامه ها

10    هماهنگي در مميزي جنبه ها، مخاطرات و نظام های مدیریت بهداشت، ايمني و محیط زیست

11    هماهنگی در توزیع و آگاهی و آموزش اطلاعات مرتبط به بهداشت، ايمني و محیط زیست

12     گزارش به مدیریت در مورد اثر بخشی اجرای نظام های مدیریت بهداشت، ايمني و محیط زیست

13    شرکت در جلسات کمیته راهبری HSE

14    جمع آوری داده های ورودی جلسه بازنگری مدیریت

15    بررسی و ارائه گزارش جهت حسن اجرا و نگهداری زیر سیستم های مربوط به سیستم مدیریت HSE، از جمله مدیریت تغییر، مدیریت شرایط اضطراری، یکپارچگی سرمایه، مدیریت ریسک و ... به مدیر مافوق

16     تهیه  اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه HSE

17    تدوین روش­های اجرایی و دستورالعمل های کاری مرتبط با موضوعات HSE

18    تلاش به منظور ایجاد بستر مناسب جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت HSE

19    بررسی قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط با موضوعات HSE بمنظور بروزرسانی

20    بررسی  مداوم بر برنامه­های ارزیابی و مدیریت ریسک­های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در سطح نواحی و معاونت های محترم

21    برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه های ممیزی داخلی و خارجی با توجه به نیازهای سازمانی

22    تلاش جهت فرهنگ سازی و ترویج موضوعات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در سطح منطقه

 

 

 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید
<imgclass="img-responsive" src="/portals/0/media/Hse11.jpg"> </imgclass="img-responsive">

 

 

مدیر اداره HSE

رئیس اداره HSE

ارتباط با اداره


  تلفن:

  44009228

  ایمیل:

info@region5.tehran.ir