مدرک تحصیلی : 

کارشناسی منابع طبیعی از دانشگاه تهران در سال1385

کارشناس ارشد محیط زیست گرایش آلودگی ها از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال 1390

دکترای محیط زیست گرایش آلودگی ها از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در سال 1394

سوابق اجرایی و خدمتی:
 

  مدیر مسئول انشارات اوین از سال 1385 تاکنون

  عضو هیئت مدیره کانون ادبی شاعران معاصر از سال 1393 تاکنون

   مدرس دانشگاه و عضو هیدت مدرسن شهرداری از سال 1392 تاکنون

   ناظر پارکها و فضای سبز(امور مناطق) از سال 1385 تا 1386

    ناظر فضای سبز منطقه 22از سال 1386 تا سال 1388

   رئیس اداره محیط زیست منطقه 5از سال 1394 تاکنون

   داور مقالات در ژورنال های علمی تخصصی از سال 1392 تاکنون

   کسب رتبه دوم فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

  کسب رتبه پنجم کنکور دکترای تخصصی محیط زیست در سال 1391

  دریافت لوح دانشجوی نمونه

  دریافت لوح تقدیر بعنوان مدرس نمونه دانشگاه کاردر سال 1394

  دریافت لوح و جایزه انتشار کتاب برگزیده سال 1393

 دریافت توصیه نامه های علمی و پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی- پزوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه تهران

 دریافت تقدیر نامه هایدر حوزههای مختلف کاری ، تحقیقاتی و پژوهشی ، فرهنگی اجتماعی

 نویسنده کتب داشگاهی

 نویسنده مقالات معتبر داخلی و خارجی در حوزه محیط زیست

شرح وظایف ر ئیس اداره  محیط زیست منطقه

1-     بررسي و تائيد روش­هاي اجرائي و ساير مستندات مرتبط با نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست

2-     پيگيري در جمع آوري، مكتوب نمودن مخاطرات شناسائي شده و بررسي و آناليز مخاطرات و بررسي جنبه­هاي زيست محيطي جهت تعيين و استخراج خطرهاي بارز و استخراج جنبه­هاي بارز زيست محيطي. 

3-     تهیه و تدوین پیش نویس خط مشي بهداشت، ايمني و محیط زیست به معاون برنامه ریزی وتوسعه شهری و شهردار محترم منطقه جهت تصويب.

4-     هماهنگي در انجام فعاليت­هاي فرهنگي و آموزشي اعم از برگزاري سمينارها، دوره هاي آموزشي و غيره در ارتباط با استقرار، اجراء و حفظ الزامات استاندارد نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

5-     نظارت بر آموزش نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست در سطوح مختلف و براي كليه كاركنان موثر بر نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیستی.

6-      تهيه و اصلاح پيش نويس اهداف و برنامه­هاي بهداشت، ايمني و محیط زیست جهت تصويب در شورا.

7-     پيگيري انجام بازرسي­ها و اندازه گيري­هاي بهداشت، ايمني و محیط زیست ادارات و پروژه­ها و نظارت بر اقدامات کنترلی ارائه شده به منظور كنترل حوادث، رويداد و عدم انطباق­ها.

8-     نظارت بر هماهنگي در به روز نمودن استانداردها، قوانين و مقررات بهداشت، ايمني و محیط زیست در ارتباط با نهادهاي قانون گذار.

9-     طبقه بندی پیشنهادات دریافتی در خصوص موضوعات HSE و طرح موارد مهم در دستور جلسه شورای هماهنگی HSE به منظور تصمیم­گیری

10- شناسایی موانع و مشکلات موجود در سیستم مدیریت HSE و ارائه راهکارهایی در جهت رفع آنها

11- برنامه­ریزی­های لازم جهت هماهنگی و نظارت بر فعالیت های اجرایی موضوعات مذکور در شهرداری منطقه و کلیه واحدهای تحت مدیریت

12- پیگیری و نظارت بر توزیع صحیح مدارک و مستندات سیستم مدیریت HSE و ارائه راهنمایی لازم برای تدوین آنها

13- نظارت بر حسن نگهداری اسناد، اوراق و پرونده­های مرتبط با سیستم مدیریت HSE

14- گزارش­دهی در مورد سیستم مدیریت HSE به معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه شهری

15- برنامه­ريزي و هدايت مميزي و تهيه گزارش تحليلي و ارائه به جلسه كميته بازنگري.

16-  نظارت بر بازنگري و اصلاح نظامنامه، رويه ها و برخی از دستورالعمل­ها.   

17- نظارت بر انجام صحیح برنامه­های واکنش در شرایط اضطراری

18- نظارت بر حسن اجراي برنامه­های بهداشت، ايمني و محیط زیست، مفاد نظامنامه، رويه­ها و دستورالعمل ها.

19- توزيع مدارك و مستندات نظام مديريت بهداشت، ايمني و محیط زیست.

20- به روز نگهداشتن اطلاعات و استانداردها.

21- نظارت بر تطبیق مستمر مفاد مستندات سیستم مدیریت HSE با فعالیت­های جاری شهرداری

22- اجرایی نمودن سایر وظایفی که حسب مورد توسط معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه شهری تعریف و ابلاغ می­شود.

 

شرح وظایف کارشناسان اداره محیط زیست 

کارشناس مدیریت انرژی :

شناسایی جنبه های زیست محیطی هدر رفت انرژی و منابع در سطح منطقه

تدوین اهداف و برنامه های قابل اجرا در خصوص کاهش و کنترل مصرف انرژی

پیگیری توسعه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در سطح منطقه با هماهنگی مرکز مدیریت محیط زیست

تهیه چک لیستهای مرتبط با تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر موجود در سطح منطقه جهت کنترل ماهانه عملکرد آنها

پیگیری سرویس ، تعمیرات و راه اندازی مجدد تجهیزات مربوط به انرژی های تجدید پذیر

پیگیری اجرای روشهای بهینه سازی مصرف انرژی در کلیه ساختمانهای متعلق به منطقه با هماهنگی مرکز مدیریت محیط زیست

تهیه چک لیستهای مرتبط با تجهیزات بهینه سازی موجود در ساختمانهای منطقه جهت کنترل ماهانه عملکرد آنها

پیگیری سرویس ، تعمیرات و راه اندازی مجدد تجهیزات مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی

پیگیری انجام معاینه فنی موتورخانه ساختمانهای منطقه

تهیه گزارشات سه ماهه عملکرد منطقه در خصوص مدیریت انرژی و ارسال به مرکز مدیریت محیط زیست

تشکیل کمیته اصلاح الگوی مصرف در منطقه در جهت اجرای دقیق دستورالعمل اصلاح الگوی مصرف

برگزاری جلسات کمیته اصلاح الگوی مصرف به صورت مستمر در منطقه

تبیین دقیق مصادیق ، مشکلات و موضوعات الویت دار در حوزه تخصصی مرتبط با مصارف آب ، برق ، گاز و کاغذ

تشریح کامل وضعیت موجود مصرف انرژی و کاغذ از طریق تکمیل چک لیستهای مرتبط

هدف گذاری در خصوص کاهش مصرف انرژی و کاغذ

شناسایی و تدوین رویکردها و راهکارهای اجرایی جهت نیل به اهداف تعیین شده و تبدیل وضعیت موجود به وضعیت بهینه

بررسی میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش مصرف

تحلیل میزان مصرف در ساختمانها و آسیب شناسی اقدامات صورت گرفته حضور در جلسات و دوره های آموزشی مرتبط

شناسایی و افزایش 2/8 درصدی ساختمانهای تحت پوشش پروژه اصلاح الگوی مصرف

پیگیری اجرای صحیح دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی

برنامه ریزی و زمانبندی جهت امور اجرایی در نواحی

ارزیابی و رتبه بندی عملکرد زیست محیطی نواحی

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان محیط زیست نواحی

استفاده از پتانسیل آموزشی حوزه اجتماعی فرهنگی و اداره بازیافت در برگزاری آموزشهای شهروندی

پیگیری روشهای نوین در بهینه سازی مصرف انرژی و نیز انرژی های نو و طرح پیشنهادات اجرایی به مرکز مدیریت محیط زیست

نظارت برعملکرد حوزه ها ، ادارات و نواحی در تمامی اموری که به نوعی برمدیریت مصرف انرژی و کاغذ تاثیر می گذارد

کارشناس ارزیابی و استانداردهای محیط زیستی:

1)ارزیابی و مدیریت زیست محیطی طرح ها ، فعالیت ها و پروژه های شهری:

 _ ارزیابی اثرات پروژه های عمرانی

_  استعلام پروژه های بزرگ مقیاس عمرانی منطقه در طول سال

_  بررسی و تعیین مشخصات فنی پروژه ها

_  جمع بندی و ارسال به مرکز مدیریت جهت اعلام نظر کارشناسی

_  نظارت بر حسن اجرای EIA  برای پروژه های بزرگ مقیاس

_  بازدید از کارگاه های عمرانی

_  تکمیل چک لیست های ارزیابی برای پروژه های کوچک مقیاس بر طبق پیوست های محیط زیستی

2)استقرار، نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:

_  تهیه خط مشی محیط زیستی منطقه

_  شناسایی جنبه های زیست محیطی ، ارائه و پیگیری راه کارهای کنترلی جهت کاهش اثرت

_  شناخت و بررسی الزامات قانونی و سایر الزامات مربوطه

_  تهیه و تدوین اهداف و برنامه های مدیریتی در راستای استقرار سیستم مدیریت ISO14001

_  تدوین و ابلاغ  روش های اجرایی و دستورالعمل ها

_  بازنگری کلیه مدارک و مستندات بصورت سالیانه

_  نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران منطقه از طریق تکمیل چک لیست های ارزیابی پیمانکاران بصورت ماهیانه

راستی آزمایی و کنترل چک لیست های ارزیابی پیمانکاران ارسالی از سوی نواحی

_  برگزاری جلسات کمیته اجرایی،کمیته راهبری،بازنگری و مدیریت در راستای استقرار سیستم مدیریت  محیط زیست

_  هماهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری ممیزی داخلی دوبار در سال و ممیزی نهایی

ارزیابی و رتبه بندی عملکرد زیست محیطی نواحی

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی جهت کارشناسان محیط زیست نواحی

کارشناس توانمند سازی آموزش و مشارکتها شهروندی

- برنامه ریزی و راهبری  و توانمندسازی کانونهای محیط زیست محلات طبق دستورالعمل های مرکز مدیریت محیط زیست

-  هماهنگی و برنامه ریزی جهت مناسبتهای محیط زیستی در طول سال(هفته هوای پاک-هفته بدون نایلکس-هفته درخت کاری و...)وابلاغ آن به نواحی

برگزاری دوره های آموزشی رصد و شناسایی مشکلات  محیط زیست  با اهداف شهر تازه در سطح سرای محلات ویژه شهروندان

-برگزاری  آموزش چهره به چهره شهروندان در سطح مساجد ، اصناف ، مهد کودک ، مدارس و...

- برگزاری جشنواره ها ، همایش،مسابقه ؛نمایشگاه با موضوعات  محیط زیستی

- مدیریت و برنامه ریزی به منظور مشارکت بین بخشی ادارات در سطح نواحی به منظور اجرای برنامه ها و پیشبرد اهداف محیط زیست و برگزاری بهتر مناسبت های ویژه محیط زیست

- تعامل و مشارکت با نهادهای موثر غیر دولتی در حوزه محیط زیست  در اجرای برنامه ها و طرح های محیط زیستی

- انجام مکاتبات ،تهیه گزارشات ماهانه و ارسال آن به مرکز مدیریت محیط زیست

- تهیه گزارشات، مناسبتهای محیط زیستی وارسال آن به مرکز مدیریت محیط زیست

- انجام تبلیغات محیطی با هماهنگی مرکز مدیریت محیط زیست

- برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه پرسنل با اهداف ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

- تهیه و توزیع اقلام آموزشی

کارشناس پایش ، مدیریت منابع و تنوع زیستی

نظارت وکنترل معاینه فنی خودروهای مورد استفاده در شهرداری ( سبک ، سنگین و موتور سیکلت) هر 6 ماه یکبار

شناسایی واحدهای صنفی آلاینده در زمینه ( آب ، خاک ، هوا ، نور و صوت )

صدور اخطار به واحدهای آلاینده

پیگیری اخطار های صادره تا حصول نتیجه ( در صورت لزوم پیگیری حقوقی )

همکاری با واحد ساماندهی در جهت رفع آلایندگی صنایع ، واحدهای صنفی و...

نظارت و مدیریت مناسب با هدف کاهش شیرابه حاصل از مخازن زباله و مدیریت صحیح در تخلیه آن

آموزش ، فرهنگ سازی و جلب مشارکت های اجتماعی در کنترل و مدیریت آلودگی ها

نظارت و کنترل آلودگی منازل مسکونی ، واحدهای تجاری – خدماتی و آموزشی

نظارت و کنترل آلودگی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی- درمانی

نظارت و کنترل آلودگی مراکز صنعتی کوچک و کارگاههای صنعتی و خدماتی

نظارت و کنترل آلودگی جایگاههای عرضه محصولات نفتی

نظارت و کنترل آلودگی ایستگاههای بازیافت در سطح منطقه

صدور اخطار به واحدهای صنفی ، مسکونی ، بیمارستان ها ، مراکز صنعتی بزرگ و کوچک جهت جداسازی پسماند خشک و تر

پیگیری اخطارهای صادره در زمینه پسماند تا حصول نتیجه

نظارت بر عملیات برفروبی و کاهش اثرات منفی آن بر آب و خاک

تشکیل بانک جامع اطلاعات تنوع زیستی منطقه

افزایش سرانه فضای سبز با رویکرد کاشت گونه های موثر در کاهش آلودگی هوا و گیاهانی مقاوم به خشکی

توجه به منظر شهری با استفاده مناسب از فرش گل و المان های محیط زیستی

مدیریت و برنامه ریزی در جهت حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری در سطح منطقه

مدیریت مصرف سموم و کودهای مورد نیاز فضای سبز

برنامه ریزی در جهت افزایش آگاهی های شهروندان در خصوص اهمیت و ارزش تنوع زیستی

هماهنگی و مدیریت بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب سرویس های بهداشتی در بوستان های سطح منطقه

برنامه ریزی و پیگیری در جهت توسعه استفاده از منابع آب جایگزین با سایر ادارت و معاونت ها

اجرای بهینه سازی مصرف آب شرب با استفاده از شیرهای الکترونیکی و پدالی همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف

نظارت بر حسن اجرای فعالیت های مربوط به بهینه سازی مصرف آب خام با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار در فضای سبز ، تدوین برنامه آبیاری با توجه به فصل ، ساعات شبانه روز ، نوع گونه و....

نظارت بر حسن اجرای مدیریت صحیح لایروبی و نگهداری شبکه جمع آوری آبهای سطحی

ارسال پیامک های مرتبط با موضوعات محیط زیستی جهت افزایش آگاهی های عمومی

نظارت بر عدم استفاده از وسایل یکبار مصرف و جایگزینی با وسایل زیست تخریب پذیر

نظارت بر استفاده از سموم در کنترل جانوران مضر شهری

شرح وظایف کارشناس محیط زیست ناحیه :

پیگیری اجرای پروژه های بزرگ مقیاس در سطح ناحیه جهت انجام مطالعات EIA  هم چنین بازدید از از کارگاه های عمرانی کوچک مقیاس جهت کنترل پیوست های محیط زیستی

نظارت و بازدید بر عملکرد پیمانکاران سطح ناحیه مطابق دستورالعمل های محیط زیستی

رصد و شناسایی صنوف و کانون های آلوده کننده محیط زیست

صدور اخطار و پیگیری تا حصول نتیجه جهت رفع معضل آن ها

نظارت مستمر بر معاینه فنی خودروهای پیمانکاران نواحی

تهیه و ارسال گزارش ماهیانه در قالب چهار کارگروه بصورت مستمر

تهیه و ارسال گزارش اصلاح الگو مصرف بصورت 4 ماه یکبار

بازدید مستمر و تکمیل چک لیست های آبگرمکن های خورشیدی مستقر در سطح منطقه

بازدید مستمر و تکمیل چک لیست های کنترل هوشمندهای مستقر در سطح منطقه

آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از طریق ارتقاء آگاهی و دانش محیط زیستی کارکنان و شهروندان و جلب مشارکت های مردمی

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های محیط زیست

توانمند سازی کاربردی کانون ها محیط زیستی محلات ناحیه

گشت و نظارت روزانه

بازدید از پیام های 137 ناحیه و پیگیری آن ها در جهت رفع تا حصول نتیجه

 


 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

اینجا کلیک کنید

<imgclass="img-responsive" src="/portals/0/media/Hse11.jpg"> </imgclass="img-responsive">
خط مشی محیط زیستی منطقه :

منطقه 5 شهرداری در محدوده شمال غربی تهران « دامنه جنوبی رشته کوه های البرز مرکزی» با توجه به ویژگی های طبیعی و موقعیـت آب و هوایی از قابلیت های زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار است. در راستای دستیابی به سیاستها و اهداف کلان محیط زیست شهرداری تهران مبنی بر ارتقاءِ سطح کیفیت زندگی شهری «آسمان آبی- زمین پاک» و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی با حفظ و حمایت از منافع نسل های آینده، مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه ملّی می داند، شهرداری منطقه5  با توکّل به خداوند متعال و با الزام به رعایت تمامی قوانین ملّی و بین المللی قابل کاربرد و بر اساس استانداردISO 14001، حفاظت از محیط زیست را به عنوان برترین هدف برگزیده است و با استفاده از نیروهای کارآمد و مجرّب، خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف ذیل می نماید:

- پیشگیـری ، کاهـش و کنتـرل آلـودگـی هـای محیـط زیسـت ناشی از فعالیـت ها و خدمات  شهـرداری

-   ارتقـاءِ سطح آگاهی و دانش کارکنان و پیمانکاران از طریق آموزش و ترویج فرهنـگِ حفاظت از محیط زیست

- استفاده از فن آوری های نوین در راستای کـاهـش مصرف و بهره برداری بهینـه و صحیـح از منابع و انرژی

- مدیریت بهینـه پسماند (خشک و تَـر)

- توسعـه و نگهـداری از فضـای سبـز     

شهردار منطقه ضمن بازنگری سالانه این خط مشی، تعهد خود را در برقراری- نگهداری و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت محیط زیست اعلام نموده و از طریق برگزاری جلساتِ بازنگری مدیریت نیـز بر آن نظارت دارد. این خط مشی به نحوی شایسته در اختیار عموم قرار می گیرد و امید است که تمامی همکاران، پیمانکاران و شهروندان نسبت به درک و برقراری مفاد آن کوشش نموده و جهت بهبود آن مشارکت نمایند.

چشم انداز 20 ساله كشور: بهره مند از محيط زيست مطلوب

در افق 1404 وضعيت محيط زيست ايران ارتقا يافته، به نحوي كه وضعيت طبيعي سيماي مناظر، زيست‌بوم‌ها، زيستمندان و ذخاير ژنتيكي، منابع و عناصر حياتي هوا، آب، خاك و سرزمين در آن حفظ شده و انسان‌ها در پناه چنين محيطي از بهداشت و سلامت جسمي و رواني، آرامش و امنيت اجتماعي و اقتصادي پايدار و عدالت زيست محيطي برخوردار باشند.

در نگاه توسعه پایدار، محیط زیست به عنوان یک رکن محسوب می شود که بر همه بخش ها تأثیر می‌گذارد و به صورت متقابل از همه بخش‌ها تأثیر می‌پذیرد. از این روست که محیط زیست به عنوان یک فرابخش در نظر گرفته می شود. بنابراین تنظیم سیاست های کلان هر کشور در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌تواند دارای اثرات و پیامد های مستقیم یا غیر مستقیم بر فرابخش محیط زیست بوده و خود نیز از شرایط زیست محیطی موجود در کشور تأثیر می‌گیرند. در بسیاری از کشور های درحال توسعه و از جمله ایران، نظام های رایج تصمیم گیری، عوامل اقتصادی و اجتماعی را از عوامل زیست محیطی در سطوح سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت از همدیگر جدا می‌کنند. این وضع بر اقدامات همه گروه‌های اجتماعی از جمله دولت، صنایع و افراد تأثیر گذاشته و اثرات مهمی را بر کارایی و پایداری توسعه می‌گذارد.

خط مشی زیست محیطی بر روی مشکلات ناشی از تأثیر انسان بر محیط زیست تمركز دارد. سياست‌هاي زیست محیطی به طور معمول مسایلی چون آلودگی هوا و آب، مدیریت زباله، مدیریت زیست محیطی، حفاظت از تنوع زیستی، و حفاظت از منابع طبیعی، حیات وحش و گونه های در معرض خطر را مورد توجه قرارمي دهند. شهرداری تهران به لحاظ جایگاه، نوع و تنوع خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهد یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار بر زندگی شهروندان محسوب می گردد در این میان حوزه معاونت خدمات شهری با ماموریت های وسیع و فراگیر مسئولیت اجراء بخش مهم و قابل توجهی از وظایف شهرداری را عهده دار می باشد. لذا ایجاد انسجام و هماهنگی در این حوزه امری لازم و ضروری است. با توجه به اینکه مدیریت کلان شهرداری تهران در چند سال اخیر مبتنی بر شهروندمداری و ناحیه محوری بوده و این رویکرد حوزه خدمات شهری را برآن داشته تا در راستای تحقق تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات و امکانات به نواحی گام بردارد. بنابراین در شرایط موجود هماهنگی در عملکرد ادارات تابعه حوزه معاونت امور شهری و محیط زیست مناطق و نواحی می بایست به بهترین وجه صورت گیرد. به عبارت دیگر لازم است در هر ناحیه اقدامات مرتبط با  محیط زیست به نحو موثر و کاربردی سازماندهی گردد تا بتوان در هر ناحیه در زمینه های مختلـف خـدمات شهـری همسو با سایر بخش ها عملکرد مطلوبی را شاهد بود. این دستورالعمل در نظر دارد ماموریت های ناحیه در خصوص موضوعات مختص به خدمات شهری را با توجه به سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی در فرابخش محیط زیست و همچنین قوانین محیط زیست شهری و مصوبات ابلاغی از طرف شورای اسلامی شهر تهران، را تعریف و تبیین نماید.

  

 

 

ساناز فتحی

رئیس اداره محیط زیست

 

ساناز فتحی

رئیس اداره محیط زیست

ارتباط با اداره

 

  تلفن:
  96011683
 
  ایمیل:
fathi-sa@tehran.ir
آدرس : بوستان جوانمردان