تماس با ما

ارتباط با   

شهرداری منطقه 5 ساختمان جدید طبقه دوم   

96011393   

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

نام معاون : سرکار خانم حمیدیان

صفحه معاونت  

   ارتباط با

   شهرداری منطقه 5 ساختمان جدید طبقه اول

   96011234

معاونت توسعه منابع انسانی

نام معاون :مهدی پورقاسم میانجی

صفحه معاونت  

ارتباط با   

شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه دوم   

96011250-96011232   

معاونت مالی و اقتصاد شهری

نام معاون :محمدرضا صدراعظم نوری

صفحه معاونت  

   ارتباط با

   شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه سوم

   96011260

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

نام معاون :مانی جعفریان

صفحه معاونت  

ارتباط با   

شهرداری منطقه 5 ساختمان جدید طبقه اول   

96011462-96011292   

معاونت فنی و عمرانی

نام معاون :حبیب پوش پارس

صفحه معاونت  

   ارتباط با

   شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه دوم

   96011282

معاونت اجتماعی و فرهنگی

نام معاون :سید حسین دلبری

صفحه معاونت  

ارتباط با   

شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه سوم   

96011270   

معاونت حمل و نقل و ترافیک

نام معاون : محمد باقر اسدی

صفحه معاونت  

   ارتباط با

   شهرداری منطقه 5 ساختمان قدیم طبقه اول

   96011240

معاونت شهرسازی و معماری

نام معاون :سرکار خانم شهین شفیعی

صفحه معاونت  

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

  • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

  • شماره تماس :96011111

  • کدپستی:1471875741

  • info.region5@tehran.ir