نام : سید محمد علی

نام خانوادگی : سعادتمندی

 

مدرک تحصیلی : کارشناس روابط عمومی

سوابق اجرایی و خدمتی: 

مدیر اجتماعی ناحیه 4 از سال 1388 تا  1389

مدیر اجتماعی ناحیه 6 از سال 1389 تا 1391

مدیر پارک  آموزش ترافیک در سال 1391 تا 1392

            

 

فعالیتهای پارک آموزش ترافیک منطقه 5 (پونک)

مرحله اول : آموزش تئوری:

آموزش مکانهای امن عابر پیاده

آموزش ایمنی سرنشین خودرو و آموزش علائم راهنمایی و رانندگی

 

 مرحله دوم: آموزش عملی:

تمرین عملی مطالب آموزشهای داده شده در گذرگاهها و معابری که در فضای پارک به مثابه یک شهر کوچک طراحی گردیده است . مربیان به همراه کودکان در گذرگاهها حضور داشته و در هر مرحله خود عامل به اجرای قوانین و ناظر حرکات کودکان در حین تردد ایمن میباشند.

 

مرحله سوم : نمایش انیمیشن آموزشی

در این محله هدف عمده تامین اهداف آموزشی پارک در قالب تفریح و سرگرمی می باشد . تمام کودکان پس از طی مراحل فوق به سمت سالن آمفی تئاتر هدایت می شوند تا شاهد 3 کلیپ انیمیشن ترافیکی باشند و پس از پایان نمایش میزان یادگیری  آنها با برگزاری مسابقه ای محک زده خواهد شد

 

 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

   

سید محمد علی سعادتمندی

رئیس پارک آموزش ترافیک

سید محمد علی سعادتمندی

رئیس پارک آموزش ترافیک

ارتباط با اداره

 

  تلفن:

44438871
 
  ایمیل:

saadatmandi@tehran.ir