میخواهم با خدمات ادارات و معاونت های مختلف آشنا شوم


پرسش های متداول

بر اساس شاخص های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقیاس بافتهای فرسوده بلوک شهری و شاخص¬های آن به شرح زیر میباشد:

 •   ریز دانگی: بلوکهایی که بیش از 50 درصد مساحت قطعات آن زیر 200 متر مربع باشد.
 •   نفوذ ناپذیری: بلوکهایی که دسترسی بیش از 50 درصد از قطعات از طریق معابر با عرض کمتر از 6 متر تامین گردد.
 •   ناپایداری: بلوکهایی که بیش از 50 درصد از قطعات آن ناپایدار (فاقد سازه) باشند.
 •   شرایط لازم جهت دستیابی به بسته های تشویقی ملک های واقع دراین محدوده براساس مبانی نظری و با توجه به گستردگی موضوع، نوسازی باید توسط خود ساکنین صورت گرفته و نقش مدیریت شهری صرفا نقش "تسهیل گری" تلقی شود. شناسایی عرصه های سه گانه اقدام و تاکید شرح خدمات بر پروژه محرک نوسازی به عنوان زمینه ساز نوسازی مردمی از همین منظر ارزیابی می¬گردد.

سند مالکیت به نام متقاضی - پروانه وکالت یا دفتر رسمی - عدم تغییرات داخلی

پروانه تاسیس مطب - اجاره نامچه یا سند مالکیت - عدم تغییر پلان داخلی

پاسخ: حقوق مکتسبه یعنی اجاره نامه قبل از مرداد 1352 و جواز کسب و عوارض دارایی و کسب وپیشه

عرض گذر کمتر از 12 متر و پارکینگ باید تامین شده باشد و پروانه آموزشگاه نیز باید موجود باشد.

پروانه نشر - سند مالکیت - اجاره نامچه

متراژ زمین باید بالای 250 متر و عرض گذر آن بالای 10 متر باشد.


راهنمای املاک و درآمد و نوسازی

مدارک لازم جهت اخذ نوسازی ساختمان

راهنمای پرداخت فیش نوسازی و مشاغل و مدیریت پسماند

 •   ۱- مراجعه مالک به همراه اصل سند مالکیت ویکی از فیش های سنوات قبلی به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه
 •   ۲- دریافت نوبت
 •   ۳- ارائه مدارک مورد نیاز به باجه مربوطه
 •   ۴- دریافت فیش مورد نظر

مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض نوسازی

 •   ۱-ارائه سند مالکیت
 •   2- ارائه فیش یا مفاصا حساب سالهای 70 به بعد
 •   3- در صورت تفکیک شدن فتوکپی صورتمجلس تفکیک

مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض مشاغل

 •   ۱- ارائه سند مالکیت شامل : (سند- اجاره نامه- صلح نامه)
 •   2-ارائه آخرین فیش پرداختی توسط مودی
 •   3- کپی مجوز کسبی یا پایان کار
 •   4- ارائه استعلام اتحادیه

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری

 •   ۱-اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه)
 •   2- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت
 •   3- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها
 •   4- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلو

راهنمای دریافت مفاصاحساب نوسازی

 •   ۱. به همراه داشتن مدارک مورد نیاز
 •   ۲. مراجعه مالک یا وکیل قانونی مالک به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه
 •   ۳. دریافت نوبت
 •   ۴. بررسی مدارک و پرونده و صدور فیشهای مربوطه
 •   ۵. پرداخت فیش های مربوطه
 •   ۶. عودت فیشهای پرداختی به باجه مربوطه
 •   ۷. صدور مفاصاحساب

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب نوسازی ملک و آپارتمان

 •   ۱-حضور مالک یا وکیل قانونی به همراه وکالتنامه و کارت شناسایی
 •   ۲- اصل سند مالکیت
 •   ۳- اصل پایان کار یا کپی
 •   ۴- نامه دفترخانه
 •   ۵- اصل قبض های پرداختی نوسازی ، خدمات

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری

 •   ۱- اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه)
 •   ۲- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت
 •   ۳- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها
 •   ۴- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلو

مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای تجاری

 •   ۱-مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه)
 •   ۲- حضور مالک یا وکیل قانونی و معرفی نامه
 •   ۳- نامه دفترخانه
 •   ۴- فیش های پرداختی مشاغل خدمات تابلو
 •   ۵- پایان کار تجاری
 •   ۶- کپی صورت مجلس تفکیکی

گردش کار وصول درآمد جهت تخریب و نوسازی و پایان کار

 •   پس از تسلیم چک به درآمد از حساب مالک برداشت می گردد.
 •   اقساط بصورت ماهانه می باشد و در صورت نداشتن چک جهت اقساط ماهانه میتوان 2 ماه یا 3 ماه با یک چک پرداخت کرد.
 •   در صورت پر نبودن مبلغ قسط در حساب مالک، چک توسط بانک برگشت خورده و در صورت مراجعه مجدد مالک جهت پرداخت چک برگشتی دیر کرد محاسبه میگردد که این دیرکرد طبق شاخص دیرکرد ارسالی توسط بانک مرکزی محاسبه میگردد.
 •   درصورت پرداخت اقساط بصورت نقد، در مرحله بعدی چکها معوضگیری شده و فیش نقدی صادر میگردد تا پس از پرداخت چکها به مالک عودت گردد.

چک فقط مربوط مالک باشد


شهرسازی و معماری

بر اساس شاخص های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقیاس بافتهای فرسوده بلوک شهری و شاخص¬های آن به شرح زیر میباشد:

 •   اصل و تصوير سند مالكيت
 •   اصل و تصوير شناسنامه مالك يا مالكين
 •   اصل و تصوير فيش نوسازي پرداخت شده در سال جاري
 •   حضور كليه مالكين يا وكيل قانوني
 •   اصل و تصوير وكالتنامه و شناسنامه وكيل در صورت مراجعه وكيل
 •   اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالك
 •   نقشه GIS كه محل ملك بر روي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفضيلي ارائه شود.
 •   ارائه گواهي 8 و 6 قانون زمين شهري (درصورتي كه ملك فاقد بناي احداثي باشد)
 •   اصل و تصوير صورت مجلس تفكيكي براي املاكي كه داراي سند آپارتماني باشند.
 •   فيش آب، برق، گاز و تلفن
 •   فرم تکمیل شده تعهد تخریب مالک

مدارک لازم جهت تفکیک و تجمع:

 •   1- سه نسخه از سند مالکیت
 •   2- یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی
 •   3- مفاصا حساب نوسازی
 •   4- در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 8 و 6 از سازمان زمین شهری
 •   5- در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مأمور بازدید محل مقدور نباشد ارائه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.
 •   6- در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آن ها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکین که تعیین ابعاد و زوایا توسط مأمور بازدید محل مقدور نباشد ارائه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است.
 •   7- در صورتی که ملک به صورت ساختمانی باشد پایان کار ارائه می شود.
 •   8- در صورتی که قبلاً جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادر شده باشد ابطال گردد.
 •   9- در صورتی که ملک قبلاً فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه می شود.
 •   10- در صورتی که ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود.
 •   11- جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامی است.
 •   12- ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد.
 •   13- افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد.

مدارک لازم جهت تکمیل و تشکیل هرنوع پروانه ساختمانی

 •   اصل و تصوير سند مالكيت
 •   اصل و تصوير شناسنامه مالك يا مالكين
 •   فيش هاي آب و برق و گاز و تلفن
 •   حضور كليه مالكين يا وكيل قانوني
 •   اصل و تصوير وكالت نامه و شناسنامه وكيل در صورت مراجعه وكيل
 •   اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالك
 •   نقشه GIS كه محل ملك توسط مالك بر روي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفضيلي ارائه گردد.
 •   ارائه گواهي 6 و 8 قانون زمين شهري (درصورتي كه ملك فاقد بنا باشد)

مدارک لازم جهت دریافت انواع گواهي ساختماني:

 •   اصل و تصوير مدارك مالكيت شامل يكي از مدارك ذكر شده مي باشد: (سند شش دانگ برگه قراردادي و واگذاري زمين شهري، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره املاك و مستغلات شهرداري تهران با بنچاق)
 •   اصل و تصوير شناسنامه مالكين
 •   اصل و تصوير نوسازي سال جديد
 •   اصل و تصوير صورت مجلس تفكيكي براي املاكي كه داراي سند آپارتمان است.
 •   اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت (درصورت فوت مالك)
 •   نقشه
 •   حضور ماليك يا وكيل قانوني الزامي است.
 •   اصل و تصور وكالتنامه و شناسنامه وكيل درصورت مراجعه
 •   گزارش مهندس ناظر (شماره يا تصوير گزارش ارائه شده)
 •   فرم تعهد محضري در مورد آپارتمانهاي فاقد خلاف ساختماني كه داراي پايان كار سيستمي باشد
 •   گزارش اتمام بنا
 •   برگه اتمام بنا
 •   ارائه تأييديه آسانسور درصورت داشتن آسانسور
 •   ارائه فيش آب برق گاز و تلفن

ارائه مداركي مبني بر دلالت قدمت بناي مربوط به قبل از سال 49 مي باشد. (از قبيل فيش برق و سوابق نوسازي)

پس از پرداخت عوارض منطقه به همراه نامه تأييد به اداره درآمد مدارك زير نيز مي بايست ارائه شود.

 •   1-نقشه معماري تأييد شده 4 سري با امضا و مهر مهندس معماري
 •   2-نقشه محاسباتي 4 سري با امضا و مهر مهندس محاسب + سي دي نقشه و فايل محاسبات و نقشه معماري
 •   3-برگ تعهد تهيه نقشه هاي محاسباتي كه توسط مهندس و مالك گواهي امضا شده باشد و ثبت دبيرخانه نيز داشته باشد.
 •   4-چك ليست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب
 •   5-فرم تعهد تخريب با امضا مالك يا وكيل قانوني وي كه در دفتر خانه گواهي شده باشد درصورت تخريب و نوسازي ارائه شود (درصورتيكه در مراحل تشكيل پرونده ارائه نشده باشد)
 •   6-نقشه تاسيسات برق 3 سري با امضا و مهر مهندس برق (بابت ساختمان هاي 5 طبقه و بيشتر روي پيلوت يا 2000 مترمربع به بالا)
 •   7-نقشه تاسيسات مكانيكي 3 سري با امضا و مهر مهندس مكانيك (بابت ساختمان هاي 5 طبقه روي پيلوت يا 2000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهيه نقشه هاي مكانيكي كه توسط مهندس و مالك گواهي امضا امضا شده باشد.
 •   8-فرم تعهد مهندس مجري بابت ساختمان هاي بيشتر از 3000 مترمربع كه توسط مالك و مهندس گواهي امضا شده باشد.
 •   9-برگ تعهد نظارت بابت درخواست هاي :الف) تخريب و نوسازي ب) پروانه ساختماني
 •   10- گزارش مكانيك خاك (بابت ساختمان هاي بيشتر از 6 طبقه)
 •   11-جزئيات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سري
 •   12-براي ساختمان هاي مسكوني 6 طبقه روي همكف و بيشتر و ساختمان هاي با كاربري غير مسكوني اخذ تاييديه از سازمان آتش نشاني
 •   13-مالك موظف است قبل از شروع عمليات تخريب جهت ايمن سازي هماهنگي لازم را با سازمان هاي آب و برق و گاز و مخابرات به عمل آورد.

توجه: در صورتيكه مدارك اعلام شده ناقص تحويل شود مسئوليت تأخير در صدور پروانه به عهده مالك خواهد بود.

مدارک لازم جهت استعلام طرح:

 •   1- ارائه استعلام از مراجع ذیربط (بانک - دفترچه)
 •   2- ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد.
 •   3- در صورت امکان ارائه کپی سند یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان

خدمات شهری

مدارک لازم جهت کسب و پیشه :

 •   1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی
 •   2- فتوکپی سند مالکیت
 •   3- فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت

مراحل گردشکار:

پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است. (در صورتی که مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد).

 •   1- بازدید
 •   2- طرح تفصیلی و بر و کف
 •   3- در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی
 •   4- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی
 •   5- اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)
 •   6- صدور پاسخ به اتحادیه
 •   7- در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون مورد نظر و صدور و اجرای رأی
 •   8- استعلام ترافیکی
 •   9- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)
 •   10- اعلام نظر امور کسب (منفی و مثبت)
 •   11- صدور پاسخ به اتحادیه
 •   test

مدارک لازم:

 •   1- فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامچه
 •   2- جواز کسب
 •   3- ارائه پایان کار اداری - تجاری – مسکونی (بسته به نوع کسب)
 •   4- ارائه رضایت نامه کتبی از هیأت مدیره – مدیر ساختمان یا طبقه فوقانی (به طور کلی عدم وجود هرگونه شاکی در مشاعات)
 •   5- ارائه عکس از محل نصب تابلو

محل مراجعه: اداره زیباسازی منطقه

ارتباط با ما

نمایی از منطقه

Preview امام زاده باغ فیض
Preview پارک کوهسار
Preview کن سولقان

Preview بوستان جوانمردان
Preview بوستان جوانمردان
Preview منطقه کن

تماس با ما

 • فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت الله کاشانی به سمت غرب، نرسیده به اتوبان ستاری ،ابتدای خیابان الهی

 • شماره تماس :96011111

 • کدپستی:1471875741

 • info.region5@tehran.ir