دستورالعمل اجرایی طرح تکریم ارباب رجوع، با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان و جلب رضایت ارباب رجوع شهرداری تهران در 18 ماده تنظیم و ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد طرح تکریم ارباب رجوع ، به منظور حرکت در مسیر ارزشهای انسانی و اسلامی حاکم بر جامعه و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی ارباب رجوع شهرداری تهران، دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع با امضای دکتر داریانی معاون محترم توسعه منابع انسانی شهرداری تهران و رئیس ستاد تکریم ارباب رجوع ، مورد بازبینی ، اصلاح و پس از تصویب ایشان به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ گردید.

کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران از جمله معاونتها، ادارات کل و واحدهای ستادی، مناطق 22 گانه شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای تابعه می بایست نسبت به رعایت کامل مفاد دستورالعمل تکریم ارباب رجوع،اقدام نمایند. گفتنی است بالاترین مقام هر واحد سازمانی (شهرداران مناطق، مدیران عامل سازمانها و شرکتها و مدیران کل واحدهای ستادی) مسئول اجرای این مصوبه می باشد و معاون منابع انسانی و یا عناوین مشابه به عنوان دبیر ستاد اجرایی تکریم ارباب رجوع موظف است عملکرد آن واحد را مطابق با تقویم سالانه برنامه اجرایی، به دبیرخانه ستاد مرکزی تکریم ارائه نماید.

فرایند اجرایی طرح تکریم شامل شفاف سازی و مستندسازی خدمات ارائه شده به شهروندان، اطلاع رسانی دقیق و جامع از نحوه خدمت رسانی، راه اندازی واحد اطلاع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع، نظارت بر حسن رفتار کارکنان واحدهای تابعه ، اجرای نظام آموزش طرح تکریم کارکنان شهرداری، نظرسنجی از شهروندان و ارائه گزارش عملکرد می باشد و همچنین در این دستورالعمل، ذی نفعان اعم از شهروندان، کارکنان، مخاطبان، مراجعان و تمامی خدمت گیرندگان، ارباب رجوع یک واحد سازمانی محسوب می شوند .

به موجب این دستورالعمل، کلیه واحدهای تابعه موظفند با کارشناسان دارای حکم بازرسی ستاد مرکزی تکریم؛ در جهت راهبری، نظارت بر حسن اجرا، رفع موانع اجرایی و ارزیابی عملکرد در چارچوب دستورالعملهای اجرایی و مصادیق مربوط به تکریم ارباب رجوع، همکاری لازم را داشته باشند.

لازم به ذکر است " دستورالعمل تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع " از تاریخ ابلاغ (9شهریور 1394)در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران،لازم الاجرا می باشد.

 

Text/HTML