سوابق اجرایی و خدمتی: 

  •           رئیس پارک جنگلی چیتگر;
  •        معاون جنگلها وتوسعه فضای سبز اداره فضای سبز
  •        رئیس اداره بازیافت
  •        رئیس اداره خدمات شهری;
  •        رئیس اداره زیبا سازی;
  •        مسئول واحد تحقیق وتوسعه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
  •        کارشناس خبره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
  •        عضو هیئت مدرسین شهرداری تهران  فرایند های اصلی:

  حوزه شهردار

معاونت اجتماعی و فرهنگی

معاونت امورشهری و فضای سبز

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت توسعه منابع انسانی

معاونت حمل و نقل  و ترافیک

معانت فنی  و عمران

معاونت مالی و اقتصاد شهری

معاونت معماری و شهرسازی


شرح وظایف

 

- اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی ، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه

- اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی

- شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ

- گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز

- پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه

- پایش مستمر نظام ها ،فرآیندها و روش های انجام کار و فغالیت

- نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه

- نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روش ها و فرآیندها

- بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مافوق ارجاع میگردد

 

چارت سازمانی

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

بهزاد ابهریان

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها

بهزاد ابهریان

رئیس اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

ارتباط با اداره


  تلفن

96011367 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم

 
همکاران

بهزاد حسنی ابهریان
کارشناس تحقیق و توسعه

ندا زینل زاده
کارشناس سازمان

محمد رضا زبیری
کارشناس تشکیلات و بهبود روش ها

ســاناز نظری
کارشناس تشکیلات و بهبود روش ها