سوابق اجرایی و خدمتی: 

  •          

     


  فرایند های اصلی:

  حوزه شهردار

معاونت اجتماعی و فرهنگی

 

معاونت امورشهری و فضای سبز

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 

معاونت توسعه منابع انسانی

 

معاونت حمل و نقل  و ترافیک

 

معانت فنی  و عمران

 

معاونت مالی و اقتصاد شهری

 

معاونت معماری و شهرسازی

شرح وظایف

 

- اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی ، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه

- اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی

- شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ

- گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز

- پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه

- پایش مستمر نظام ها ،فرآیندها و روش های انجام کار و فغالیت

- نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه

- نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روش ها و فرآیندها

- بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مافوق ارجاع میگردد

 

چارت سازمانی

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

محمدرضا محمدپناه

سرپرست اداره تشکیلات و بهبود روش ها

 

محمدرضا محمد پناه

سرپرست اداره تشکیلات و بهبود روش ها

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011367 

 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم

 
همکاران

محمدرضا محمد پناه
سرپرست اداره

ندا زینل زاده
کارشناس تعالی سازمان

مهدی مرادی
مسئول تحقیق و توسعه

میترا رمضانی پور
کارشناس بهبود روش ها

عباس محمد بیگی
مسئول پیگیری نامه های امور شورای شهرتهران

ساناز نظری
کارشناس سازمان