سوابق اجرایی و خدمتی: 

 •           رئیس پارک جنگلی چیتگر;
 •        معاون جنگلها وتوسعه فضای سبز اداره فضای سبز
 •        رئیس اداره بازیافت
 •        رئیس اداره خدمات شهری;
 •        رئیس اداره زیبا سازی;
 •        مسئول واحد تحقیق وتوسعه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 •        کارشناس خبره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 •        عضو هیئت مدرسین شهرداری تهران
 • سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد منابع طبیعی از دانشگاه تهران - دانشجوی دوره دکترای منابع طبیعی

   


  فرایند های اصلی:

  حوزه شهردار

معاونت اجتماعی و فرهنگی

 

معاونت امورشهری و فضای سبز

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 

معاونت توسعه منابع انسانی

 

معاونت حمل و نقل  و ترافیک

 

معانت فنی  و عمران

 

معاونت مالی و اقتصاد شهری

 

معاونت معماری و شهرسازی

شرح وظایف

 

- اجرای کامل دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی از سوی اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- مدیریت بهبود روشها شامل شناسایی ، مستند سازی و اصلاح فعالیت ها و فرآیندها حوزه های مختلف در منطقه و نواحی تابعه

- اجرای طرح ها و برنامه های تعالی سازمانی و تحول اداری ابلاغی

- شناسایی و اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی حوزه های مختلف به مراجع ذیربط و مشارکت در انجام آن حسب ابلاغ

- گردآوری و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به سازمان و روش های منطقه و تنظیم گزارش های مورد نیاز

- پایش اثر بخشی سازمان مصوب با استفاده از شاخص های مربوطه

- پایش مستمر نظام ها ،فرآیندها و روش های انجام کار و فغالیت

- نظارت بر حسن اجرای سازمان مصوب ابلاغی منطقه و نواحی تابعه

- نظارت بر حسن اجرا و پیگیری استقرار هرگونه نظام استاندارد کیفیت و بهبود روش ها و فرآیندها

- بررسی اسناد و اوراق زائد منطقه و پیشنهاد انتقال و یا امحائ آنها به اداره کل تشکیلات و بهبود روش ها

- انجام کلیه اموری که حسب قوانین و مقررات از جانب مافوق ارجاع میگردد

 

چارت سازمانی

 

 

اسناد  راهبردی منطقه 5

شناخت و تحلیل راهبردی منطقه 5  شهرداری تهران

برنامه عملیاتی منطقه 5
 


 

لطفا در جهت ارتقای خدمت رسانی و پیشرفت اهداف این اداره در نظر سنجی شرکت نمایید.


اینجا کلیک کنید

 

 

بهزاد حسنی ابهریان

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها

بهزاد حسنی ابهریان

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش ها

ارتباط با اداره

 

  تلفن

96011367 

 

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه سوم

 
همکاران

بهزاد حسنی ابهریان
رئیس اداره

ندا زینل زاده
کارشناس تعالی سازمان

مهدی مرادی
مسئول تحقیق و توسعه

میترا رمضانی پور
کارشناس بهبود روش ها

عباس محمد بیگی
مسئول پیگیری نامه های امور شورای شهرتهران

ساناز نظری
کارشناس سازمان