مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سوابق اجرایی و خدمتی: 

معاون منابع انسانی منطقه 3 - شهردار ناحیه نواحی در مناطق 3 و 18

 
 
اهم وظایف معاونت توسعه منابع انسانی  

 

دریافت سیاست ها- برنامه های کلان - دستورالعملها و تدابیر ابلاغی شهرداری تهران در ارتباط با وظایف محوله، مدیریت و اجرای آنها طبق قوانین و مقررات مرتبط .

همکاری در مطالعه جهت کوچک سازی و چابک سازی و برونسپاری بخشی از وظایف سازمانی.

تهیه گزارشهای دوره ای و مقطعی از فعالیتهای انجام شده، جهت ارائه به مقامات مسئول .

پیشنهاد انتصاب مدیران و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار منطقه .

اقدام و ساماندهی امور اداری ، پرسنلی و رفاهی .

برنامه ریزی در خصوص ارتقاء سلامت اداری در منطقه

آموزش درون سازمانی در راستای توانمند سازی منابع انسانی .

       انجام سایر اموریکه در حدود وظایف از طرف مافوق ار جاع و یا تفویض اختیار می گردد .

 

چارت سازمانی

 

 راهبردها و برنامه ها

 

توانمد سازی پرسنل از طریق آموزش های موثر و کاربردی

استقرار سیستم مدیریت دانش در منطقه

آموزش و توانمندسازي منابع انساني

تکمیل بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز

تهیه بانک اطلاعاتی از شاخصه های اطلاعاتی معاونت منابع انسانی

چابک سازي و کوچک سازي سازماني

تهیه داشبورد مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی

ارتقا سلامت اداري و مقابله با فساد

توسعه فرهنگي کارکنان شهرداري تهران و خانواده آن ها

 

 

 

ملاقات مستقيم پرسنل با معاون

Voip به اطلاع كليه همكاران محترم مي رساند ؛ ملاقات مستقيم پرسنل با معاون توسعه منابع انساني هر هفته در روزهاي سه شنبه از ساعت 8:30 لغايت 10:30 برگزار مي گردد لذا مقتضي است با توجه به لزوم اعلام نظر ادارات ذيربط بمنظور اتخاذ تصميم پس از ملاقات ، نسبت به تكميل و ارائه فرم پيوست به دفتر حوزه منابع انساني تا پايان وقت اداري روزهاي يكشنبه هر هفته اقدام فرماييد. شماره هاي تماس دفتر حوزه منابع انساني : 11234

 

مهدی پورقاسم میانجی

معاون توسعه منابع انسانی

 

مهدی پورقاسم میانجی

معاون توسعه منابع انسانی

ارتباط با معاونت

 

  تلفن:
96011234
 
  ایمیل:
mianji-m@tehran.ir

 شهرداری منطقه 5  ساختمان جدید طبقه اول