نمایش خبر ناحیه 4

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینمایش خبر ناحیه 4

روفت و روب و پاکسازی محدوده ناحیه 4


دسته بندی: nahie

بازدید: 122
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/10/24 10:36:42%3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22margin-bottom%3a 13.5pt%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cspan%3eفاطمی نیک شهردار ناحیه 4 از شدت گرفتن اقدامات اداره امور شهری و محیط زیست در طرح پاس نگهداشت شهر خبر داد . %3c/span%3e%3c/p%3e %3cp dir%3d%22RTL%22 style%3d%22margin-bottom%3a 13.5pt%3b text-align%3a justify%3b%22%3e%3cspan%3eبه گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 %3c/span%3e%3cspan style%3d%22color%3a black%3b%22%3eعلیرضا فاطمی نیک %3c/span%3e%3cspan%3eشهردار ناحیه 4 اعلام کرد %3a%3c/span%3e%3cspan%3e %3c/span%3e%3cspan%3eبا هدف ارتقای زیبایی نمای شهر و جلب رضایت شهروندان همچنین کاهش الودگی های بصری ، همزمان با آغاز طرح پاس نگهداشت شهر ، رفت و روب و پاکسازی سطح محدوده در حال انجام است . %3c/span%3e%3c/p%3e


print
rating
  نظرات