نمایش خبر ناحیه 5

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینمایش خبر ناحیه 5

جمع آوری ضایعات و زباله در ناحیه 5


دسته بندی: nahie

بازدید: 124
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/10/18 11:20:9اداره خدمات شهری ناحیه 5 نسبت به پاکسازی محیط شهری اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 علیرضا بالش زر شهردار ناحیه 5 با اعلام این مطلب افزود:
راستای ارتقاء بهداشت محیط، جلوگیری از دپوی زباله و نخاله و کاهش آلودگی های زیست محیطی، اداره خدمات شهری این ناحیه نسبت به جمع آوری زباله و ضایعات در سطح ناحیه اقدام کرد .


print
rating
  نظرات