نمایش خبر ناحیه 5

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحینمایش خبر ناحیه 5

رنگ آمیزی زیر مخزنی ها در سطح ناحیه 5


دسته بندی: nahie

بازدید: 83
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/1/21 14:19:13با هماهنگی مدیر خدمات شهری ناحیه و عوامل تحت امر ایشان انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 علیرضا بالش زر شهردار ناحیه 5 با اعلام این مطلب افزود:
توسط اداره خدمات شهری ناحیه و اداره زیباسازی نسبت به رنگ آمیزی زیرمخزنی ها و المانها در سطح بوستانهای سطح ناحیه اقدام گردید.


print
rating
  نظرات