نمایش خبر ناحیه 5

صفحه اصلیشهرداری منطقه 5معاونت ها و نواحینمایش خبر ناحیه 5

کوددهی درختان در خیابان وفاآذر شمالی


دسته بندی: nahie

بازدید: 72
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/1/21 14:31:27واحد فضای سبز شهرداری ناحیه 5 نسبت به کوددهی و نشاء کاری اقدام کرد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 علیرضا بالش زر شهردار ناحیه 5 با اعلام این مطلب افزود:
واحد فضای سبز شهرداری ناحیه نسبت به تشتک زنی ،کوددهی و نظافت بوستانهای سطح ناحیه اقدام کرد. وی دلیل تشتک زنی را تسهیل در آبیاری عنوان کرد و افزود: واحد فضای سبز این ناحیه جهت تقویت درختان وتنظیم ph خاک نسبت به کوددهی در این بوستانها اقدام کرد.print
rating
  نظرات