نمایش خبری


کتاب ملاک عمل کسب و پیشه - عوارض


بازدید: 631
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/13 1:49:51نام كتاب : کسب و پیشه - عوارض

تدوين:اداره كل شهرسازي و معماري شهرداري تهران

ناشر: انتشارات ايران قلم     تلفن: 66410514

نشاني: خيابان ايرانشهر، ساختمان حوزه معاونت شهرسازي و معماري

فهرست كلي مطالب

 -- تفكيك اراضي و املاك
-- مقررات عمومي

-- ماده 101  قانون شهرداريها مصوب 1345
-- هدف از تعيين حداقل مساحت قطعات تفكيكي
-- مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده تفكيكي
-- ارجاع درخواست تفكيك به دبيرخانه كميسيون ماده5  
-- امضاء نقشه هاي تفكيكي توسط مهندسين شهرساز
-- شرح خدمات مهندسين شهرساز

-- حد نصاب تفكيك
-- حداقل نصاب تفكيك اراضي در مناطق مسكوني با تركم كم
-- حداقل نصاب تفكيك اراضي حوزه هاي مسكوني با تراكم متوسط
-- حداقل نصاب تفكيك اراضي در حوزه مناطق مسكوني آزاد شده
-- حداقل نصاب تفكيك حوزه هاي تجاري
-- حداقل نصاب تفكيك حوزه هاي صنعتي
-- حداقل نصاب تفكيك اطراف ميدان آزادي
-- حداقل نصاب تفكيك املاك متعلق به شهرداري
-- حداقل نصاب تفكيك در جنوب محور خيابان امام خميني
-- حداقل نصاب مساحت تفكيكي سازمان زمين شهري
-- حداقل نصاب تفكيك پلاكهاي بنيادشهيد و سازمان اوقاف
-- تفكيك اراضي دولتي
-- حداقل مساحت تفكيكي اراضي در كاربري آموزشي

-- تفكيك ساختمان قديمي
-- ضوابط كلي تفكيك
-- محلهاي مجاز جهت تفكيك اراضي
-- تفكيك يك قطعه به قطعات متعدد
-- تفكيك پلاكهايي كه در آن احداث بنا شده
-- چكونگي تفكيك در صورتي كه ملك داراي پروانه باشد
-- تفكيك املاكي كه مغازه در اصلاحي واقع شده
-- تقكيك اراضي در صورت اضافه يا كم شدن مساحت
-- تفكيك ساختمانهاي متعدد قبل از تاريخ تصويب حريم
-- تفكيك گلخانه
-- تفكيك اراضي محدوده مسكوني دهات
-- تفكيك اراضي اموات
-- تفكيك اراضي وقفي

-- ضوابط تفكيك 3000 مترمربع و بيشتر و مجتمع سازي
-- ضوابط تفكيك محدوده 25 ساله

-- ضوابط تفكيك دوایر و سازمانهاي دولتي
-- تفكيك يك پلاك از بقيه پلاك توسط سازمانهاي دولتي
-- واگذاري 10درصد اراضي و واحدهاي مسكوني دولت به شهرداري
-- تطبيق نقشه هاي تفكيكي اراضي واگذاري وزارت مسكن وشهرسازي و اراضي دولتي
-- تفكيك اراضي پروژه هاي بنياد مسكن و اراضي خالصه

-- تجميع و تفكيك
-- تجميع و تفكيك اراضي محلات عودلاجان و چاله ميدان
-- تجميع و تفكيك املاك

-- ممنوعيت تفكيك
-- ممنوعيت تفكيك كه تعداد طبقات آنها بيش از حد مجاز است
-- ممنوعيت تفكيك املاك داخل رفوژ
-- ممنوعيت تفكيك اراضي كمتر از 1000مترمربع د رحوزه صنعتي
-- ممنوعيت تفكيك اراضي بهداشتي
-- ممنوعيت تفكيك اراضي واقع در طرحهاي خدماتي
-- ممنوعيت تفكيك اراضي استاديوم ورزشي
-- ممنوعيت تفكيك اراضي باير

-- كسب و پيشه
-- امور صنفي و شوراي مركزي اتحاديه ها
-- صلاحيت اتحاديه هاي صنفي در صدور پروانه كسب
-- مهلت تعيين شده جهت پاسخ به استعلام كسبي اتحاديه
-- استعلام از سازمات ترافيك و وزارت صنايع
-- نحوه پاسخ به استعلامهاي شوراي مركزي اصناف و اتحاديه هاي صنفي
-- رسيدگي و پاسخ به استعلامهاي كسبي جهت مغازه هاي بدون پروانه وخلاف

-- قبول مدارك كسبي
-- مدارك كسبي قابل قبول جهت صدور تاييد پروانه كسب
-- تاييد صدور پروانه كسب مغازه هايي كه در طرحهاي اجرائي فاقد اولويت قرار دارند
-- شرايط قبول سابقه كسبي به حالت تعطيل درآمده
-- احراز نيم  طبقه مغازه داراي سابقه كسبي
-- الزام پرداخت عوارض پاركينگ
-- سابقه كسبي مغازه هاي داراي پروانه قبل از 9/2/49
-- نحوه تاييد محل كسب
-- اخذ نظريه اداره برق براي مبناي كار مغازه هاي قديمي
-- اعتبار سوابق كسبي
-- عدم دخالت شهرداري در واحدهاي صنفي فاقد خلاف

-- عدم قبول سابقه کسبی مغازه هایی که هرگز دایر نبودند

-- استعلام ترافیک
-- بررسی واحدهای صنفی جاذب ترافیک
-- پاسخ به اداره اماکن

-- آموزشگاههای رانندگی
-- صنوف مزاحم
-- پلمپ محل
-- موافقت با صدور پروانه كسب صنوف خدمات فني،توزيعي
-- ضوابط فروشندگان مصنوعات نفتي
-- سياست استقرار کارحانجات و كارگاههاي مزاحم
-- نحوه صدور پروانه صنايع مزاحم
-- اقدام شهرداري براي صنايع مزاحم
-- ممنوعيت صدور پروانه براي مغازه  هاي آهنگري و جوشكاري د ر كنار نمايندگي فروش نقت
-- كارگاه كوچك در حوزه تجاري
-- نمايشگاه اتومبيل
-- ممنوعيت صدور پروانه كسب جديد برای نمايشگاه اتومبيل و بنگاه معاملات
-- نمايشگاه اتومبيل و بنگاههاي معاملات املاك
--  آموزشگاه راهنمايي و رانندگي
-- نحوه تمديد پروانه
-- صدور پروانه
-- آموزشگاههاي فني و حرفه اي
-- دفتر مطبوعات، ناشرين ، عينك فروشي ها

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.