نمایش خبری


صدور پروانه ساختماني


بازدید: 579
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/13 13:33:52ناشر: انتشارات ايران قلم     تلفن: 66410514

نشاني: خيابان ايرانشهر، ساختمان حوزه معاونت شهرسازي و معماري

فهرست كلي مطالب

-- مقررات عمومي 
-- مقررات ملي ساختمان
-- ارائه بروكف جهت احداث مدارس، مراكز فرهنگي و هنري
-- صدورالمثني براي پروانه
-- اقداماتي كه نياز به كسب مجوز ندارند
-- عدم صدور پروانه براي زمينهاي دولتي قبل از پرداخت قيمت زمين

-- نحوه تشكيل پرونده و بازديد از محل
-- صدور پروانه براساس اسناد آپارتماني
-- تشكيل پرونده براي مغازه ها بدون اخذ مفاصا حساب
-- اراضي باير و موات
-- استعلام از سازمان مسكن و شهرسازي براي اراضي تا 1000 مترمربع
-- ارسال پستي گواهيهاي مرتبط با عدم  استفاده از مزاياي 6و8 قانون اراضي شهري
-- تعريف خانه مناسب موضوع ماده 6 قانون اراضي شهري
-- اراضي موات بنياد مستضعفان و جانبازان

-- تراكم مسكوني و موسسات
-- اجازه ساخت مسكوني در حوزه موسسات
-- تراكم اماكن خدماتي مربوط به مجتمع مسكوني
-- تراكم جايگزين تجاري منتفي شده

-- كاربري
-- نحوه اقدام كاربريهاي اداري، دولتي
-- تبديل كاربري اداري به اداري دولتي
-- شرايط احداث بنا در كاربريهاي اداري و اداري دولتي توسط ارگانهاي دولتي
-- شرايط احداث مغازه
-- احداث انبار
-- شرايط كاربريهاي صنعتي
-- تبديل كاربري صنعتي و كارخانجات به پارك عمومي
-- احداث بنا در كاربريهاي مصوب، مطابق همان كاربري
-- كاربريهاي فضاي سبز و فضاي سبز ورزشي
-- طرحهاي اجرائي و پروفيل
-- نحوه درخواست تهيه طرحهاي اجرائي 
-- پروفيلهاي شبكه معابر مجموعه هاي مربوط به تعاونيهاي مسكن، ادارات و موسسات
-- گذربندي
-- نقشه تقسيم بندي سه گانه تعريض گذرها
-- نحوه تصميم در خصوص گذرهاي كمتر از 12 متر
-- ارسال صورت جلسات داخلي به دبيرخانه كميسيون ماده5
-- نحوه تعريض گذرهاي پله اي

-- نحوه تعريض گذرها
-- تعيين عرض گذرهاي بن بست باز و بسته
-- يكنواخت كردن عرض معابر
-- املاك مشرف به خيابانهاي پيش بيني شده كه فاقد بر باشند
-- دستورالعمل رفع مشكلات طرح و تفضيلي
-- پيش بيني دسترسي اتومبيل رو  براي  املاك مجاور معابر كه  حالت سريع السير دارند
-- عدم  لزوم رعايت بر اصلاحي
-- ترميم ديوارهايي كه به علتي فروريخته
-- املاك واقع در داخل رفو‍ژ  طرح تقاطع
-- دوربرگردانهاي پيشنهادي در مناطق آزاد
-- حذف دوربرگردان داخل محدوده 5 ساله
-- موارد مربوط به طرح تفضيلي
-- چگونگي تهيه طرحهاي تفضيلي ، طراحي شهري، طرحهاي هادي و كالبدي
-- نحوه اقدام در خصوص املاك در مرز دو منطقه
-- نحوه حذف تشريفات ثبتي تجميع اسناد
-- محدوده قانوني و حريم شهر
-- پخ تقاطع معابر
-- جداول تقاطعهاي هم عرض و غير هم عرض بزرگراهها
-- ضوابط تعيين پخ
-- پخ ملاك عمل تقاطع هائي كه داراي طرح اجرائي ميباشند

-- قنوات و مسيلها
-- استعلام قنوات از شركت آب و فاضلاب اداره كل املاك

-- ارتفاع مجاز حريم فرودگاهها
-- حريم خطوط انتقال نيرو و قوانين مرتبط
-- مترو
-- حريم اماكن تاريخي
-- استعلام طرح
-- نحوه و فرم پاسخ استعلامهاي مربوط به طرحهاي تفضيلي

-- اضافه و كسر مساحت املاك،استفاده از تراكم مساحت سند
-- محاسبه ضوابط سطح زيربناي املاك داراي اصلاحي و واگذاري رايگان جزء گذر به شهرداري

-- متروكه
-- عدم فروش متروكه هاي بر خيابانهاي اصلي
-- نحوه اقدام درخصوص فروش متروكه ها
-- آبراهها و تامين معوض املاك
-- اوقاف
-- باغات
-- اماكن بهداشتي
-- كاربري آموزشي
-- تسهيلات جهت مدارس غيرانتفاعي
-- نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه ايي
-- اماكن فرهنگي ،هنري،سياحتي

-- جايگاههاي تحويل سوخت گازمايع-پمپ بنزين
-- تاسيسات نظامي
-- ساير اماكن خدماتي
-- شرايط احداث هتل آپارتمانها
-- احداث دفاتر پستي
-- محل شستشوي خودرو در مراكز مجاور معاينه فني
-- احداث شيرخوارگاهها ،مهدكودك در كارخانه ها
-- تاسيس پانسيون
-- احداث سفارتخانه
-- مساجد حسينيه ها و تكايا
-- ضوابط نانوائيها، ضوابط حمامها و استخر شنا
-- بلند مرتبه سازي و مجتمع ها
-- ضوابط و مقررات ساختمان سازي
-- ضوابط پاركينگ
-- ضوابط معلولين
-- آتش سوزي ساختمانها
-- رفع خطر
-- حفاري انشعاب آب و گاز
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.