نمایش خبری


انواع پروانه های ساختمانی


بازدید: 806
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 9:54:3انواع مجوز و پروانه های ساختمان :

تذکر: شهروندان محترم جهت تشکیل و تکمیل درخواست خود باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر که آدرس آنها در جدول ذیل آمده مراجعه نمایند

1- پروانه ساختماني اراضي باير
2- تخريب و نوسازي
3- اضافه اشكوب
4- توسعه بنا
5- تغييرات
6- تبديلات
7- تغيير نقشه
8- تمديد پروانه
9- ابطال
10- تعویض ناظر

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.