نمایش خبری


پرسش ها و پاسخ های متداول


بازدید: 769
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 10:28:22تعریف بافت فرسوده وناپایدار ونیزشرایط لازم جهت دستیابی به بسته های تشویقی ملک های واقع دراین محدوده چیست ؟

 پاسخ:

بر اساس شاخص های شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مقیاس بافتهای فرسوده بلوک شهری و شاخص­های آن به شرح زیر میباشد:

ریز دانگی: بلوکهایی که بیش از 50 درصد مساحت قطعات آن زیر 200 متر مربع باشد.

نفوذ ناپذیری: بلوکهایی که دسترسی بیش از 50 درصد از قطعات از طریق معابر با عرض کمتر از 6 متر تامین گردد.

ناپایداری: بلوکهایی که بیش از 50 درصد از قطعات آن ناپایدار (فاقد سازه) باشند.

شرایط لازم جهت دستیابی به بسته های تشویقی ملک های واقع دراین محدوده براساس مبانی نظری و با توجه به گستردگی موضوع، نوسازی باید توسط خود ساکنین صورت گرفته و نقش مدیریت شهری صرفا نقش "تسهیل گری" تلقی شود. شناسایی عرصه های سه گانه اقدام و تاکید شرح خدمات بر پروژه محرک نوسازی به عنوان زمینه ساز نوسازی مردمی از همین منظر ارزیابی می­گردد.

عرض گذر کوچه ای که مجوز ملک تجاری داده می شود بایدچند متر باشد؟

 پاسخ:

دوازده متر

جهت مجوز 4 طبقه مسکونی متراژ زمین باید چند متر باشد؟

 پاسخ:

250 متر

مدرک دفاتر وکالت یا دفاتر اسناد رسمی چه چیزهایی باید باشد؟

 پاسخ:

سند مالکیت به نام متقاضی - پروانه وکالت یا دفتر رسمی - عدم تغییرات داخلی

مدارک جهت مجوز مطب چه چیزهایی باید باشد؟

 پاسخ:

پروانه تاسیس مطب - اجاره نامچه یا سند مالکیت - عدم تغییر پلان داخلی

مدارک جهت مجوز ملک کسبی و تجاری چه چیزهایی باید باشد؟

 پاسخ: حقوق مکتسبه یعنی اجاره نامه قبل از مرداد 1352 و جواز کسب و عوارض دارایی و کسب وپیشه

 

فعالیت آموزشگاهها در چه شرایطی مجاز می باشد؟

 پاسخ:

عرض گذر کمتر از 12 متر و پارکینگ باید تامین شده باشد و پروانه آموزشگاه نیز باید موجود باشد.

مدارک مجوز دفاتر نشر چه چیزهایی می باشد ؟

 پاسخ:

پروانه نشر - سند مالکیت - اجاره نامچه

جهت مجوز پیش آمدگی عرض گذر باید چند متر باشد؟

 پاسخ:

عرض گذر کمتر از 12 متر

متراژ زمین جهت مجوز 5 طبقه مسکونی باید چقدر باشد؟

 پاسخ:

متراژ زمین باید بالای 250 متر و عرض گذر آن بالای 10 متر باشد.

 

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.