نمایش خبری


مدارک مورد نیاز صدور پروانه


بازدید: 631
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 10:38:57  1. اصل و تصویرسند مالکیت

  2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

  3. اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری

  4. حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی

  5. اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

  6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

  7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد

  8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (در صورتی که مالک فاقد ساختمان باشد)

  9. اصل وتصویر صورت مجاس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند

  10. در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شودprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.