نمایش خبری


مدارک لازم جهت تکمیل و تشکیل هرنوع پروانه ساختمانی


بازدید: 681
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 12:59:50اصل و تصوير سند مالكيت

اصل و تصوير شناسنامه مالك يا مالكين

فيش هاي آب و برق و گاز و تلفن


حضور كليه مالكين يا وكيل قانوني


اصل و تصوير وكالت نامه و شناسنامه وكيل در صورت مراجعه وكيل


اصل و تصوير گواهي انحصار وراثت در صورت فوت مالك


نقشه GIS كه محل ملك توسط مالك بر روي آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفضيلي ارائه گردد.


ارائه گواهي 6 و 8 قانون زمين شهري (درصورتي كه ملك فاقد بنا باشد)print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.