نمایش خبری


مدارک لازم جهت استعلام طرح


بازدید: 704
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 13:25:12مدارک لازم جهت استعلام طرح:


 1- ارائه استعلام از مراجع ذیربط (بانک - دفترچه)

2- ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد.

3- در صورت امکان ارائه کپی سند یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان

 

مراحل گردشکار:

 

1- ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده

2- بازدید

3- اعلام نظر طرح تفصیلی و بر و کف

4- تأیید مسئولین

5- صدور پاسخ استعلامprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.