نمایش خبری


راهنمای پرداخت فیش نوسازی و مشاغل و مدیریت پسماند


بازدید: 1477
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 13:29:31مراجعه مالک به همراه اصل سند مالکیت ویکی از فیش های سنوات قبلی به اداره درآمد و نوسازی شهرداری منطقه
۲- دریافت نوبت
۳- ارائه مدارک مورد نیاز به باجه مربوطه
۴- دریافت فیش مورد نظر

مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض نوسازی

۱-ارائه سند مالکیت 2- ارائه فیش یا مفاصا حساب سالهای 70 به بعد 3- در صورت تفکیک شدن فتوکپی صورتمجلس تفکیک

مدارک لازم جهت صدور فیش عوارض مشاغل

۱- ارائه سند مالکیت شامل : (سند- اجاره نامه- صلح نامه) 2-ارائه آخرین فیش پرداختی توسط مودی 3- کپی مجوز کسبی یا پایان کار 4- ارائه استعلام اتحادیه


مدارک لازم جهت صدور مفاصا حساب مشاغل واحدهای اداری

 ۱-اصل و کپی مدارک مالکیت شامل ( سند ، اجاره نامه ، صلح نامه) 2- کپی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و پرداختی های شرکت 3- ارائه کارت شناسایی ( اصل و کپی ) وکالت نامه و معرفی نامه جهت شرکتها 4- اصل قبضهای پرداختی مشاغل خدمات تابلوprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.