نمایش خبری


گردش کار وصول درآمد جهت تخریب و نوسازی و پایان کار


بازدید: 547
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:13:27پس از تسلیم چک به درآمد از حساب مالک برداشت می گردد.
-
اقساط بصورت ماهانه می باشد و در صورت نداشتن چک جهت اقساط ماهانه میتوان 2 ماه یا 3 ماه با یک چک پرداخت کرد.
-
در صورت پر نبودن مبلغ قسط در حساب مالک، چک توسط بانک برگشت خورده و در صورت مراجعه مجدد مالک جهت پرداخت چک برگشتی دیر کرد محاسبه میگردد که این دیرکرد طبق شاخص دیرکرد ارسالی توسط بانک مرکزی محاسبه میگردد.
-
درصورت پرداخت اقساط بصورت نقد، در مرحله بعدی چکها معوضگیری شده و فیش نقدی صادر میگردد تا پس از پرداخت چکها به مالک عودت گردد.

*چک فقط مربوط مالک باشد.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.