نمایش خبری


مدارک لازم جهت انشعاب آب و گاز


بازدید: 625
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:19:29پس از گذراندن گردش کار ( بررسی مدارک - موقعیت ملک - نوع معبر از نظر پیاده رو - سواره رو ) و پرداخت هزینه حفاری که بر اساس متراژ ارائه شده محاسبه می گردد نسبت به صدور مجوزه حفاری اقدام می گردد . 2- اصل سند مالکیت به هماره کپی صفحه دوم - سوم و نقل انتقال 4- اصل و کپی پروانه ساختمانی 3- نوسازی سال جدید به همراه کپی ( کلیه واحدها ) 5- اصل و کپی عدم خلاف یا پایان کار یا برگه شروع به کار یا آخرین گزارش مهندس   ناظر صدور مجوز حفاری از یک الی 100متر در نواحی مربوط محل متقاضی و بالای صد متر و بزرگراه ها توسط واحد حفاری معاونت فنی و عمرانی صورت می پذیرد .


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.