نمایش خبری


مدارک لازم جهت انشعاب فاضلاب


بازدید: 404
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:22:251- فرم در خواست مجوز حفاری از شرکت مربوطه پس از گذراندن گردش کار ( بررسی مدارک - موقعیت ملک - نوع معبر از نظر پیاده رو - سواره رو ) و پرداخت هزینه حفاری که بر اساس متراژ ارائه شده محاسبه می گردد نسبت به صدور مجوزه حفاری اقدام می گردد . 2- اصل سندمالکیت به همراه کپی صفحات دوم - سوم - نقل انتقال 3- اصل و کپی فیش نوسازی سال جدید ( کلیه واحدها ) صدور مجوز حفاری از یک الی 100متر در نواحی مربوط محل متقاضی و بالای صد متر و بزرگراه ها توسط واحد حفاری معاونت فنی و عمرانی صورت می پذیرد .


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.