نمایش خبری


عوارض غیر قابل تقسیط


بازدید: 544
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:35:591-    عوارض بقای سطح شهر

2-    عوارض پیشه وران

3-    عوارض پیشه وران اماکن

4-    عوارض درآمد مراکز فرهنگی

5-    عوارض بر قرار داد ها

6-    عوارض حق انشعاب

7-    عوارض نوسازی

8-    عوارض پیشه وران موسسات درمانی

9-    عوارض سدمعبر

10-   عوارض فروش اموال غیر منقول

11-   عوارض درآمد مال الاجاره ساختمانهای مسکونی وتجاری

12-   عوارض تخلیه خاک ونخاله

13-   عوارض املاک تفریحی وپلاژها

14-   عوارض خسارت وارده دراموال شهرداری

15-   عوارض قطع اشجار

16-   عوارض یک درصد فروش نهایی

17-   عوارض درآمدهای حفاری طول(فاضلاب،آب،برق،تلفن)

مراحل گردش کار:

  1.                          دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه

  2.                           ارائه فرم به اداره درآمد

  3.                           صدور فیش پرداختی

  4.                           تایید بانک(تایید فیشهای پرداختی بعد از 24ساعت انجام می گیرد.)

  5.                           ارسال به واحد مربوطه

 

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.