نمایش خبری


عوارض قابل تقسیط


بازدید: 862
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:45:581- عوارض زیربنا

2- عوارض تراکم

3- عوارض مازاد تراکم

4- عوارض تفکیک اراضی

5- عوارض تغییر کاربری

6- عوارض پذیره

7- عوارض جرائم ماده صد

8- عوارض حذف و کسر پارکینگ

9- عوارض پیش آمدگی حق تشرف

10-عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز

مراحل گردش کار:

  1. دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه

  2. ارائه پیش نویس به اداره در آمد

  3. اخذ مدارک

  4. صدورفیش درآمد جهت پرداخت

  5. درخواست مودی جهت تقسیط

  6. دستورشهرداریا قائم مقام منطقه جهت تقسیط

  7. مراجعه به معاون مالی واداری منطقه

  8. مراجعه به اداره درآمد

  9. صدور فیش چهت پرداخت

  10. اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.