نمایش خبری


مدارک لازم جهت کسب و پیشه


بازدید: 690
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/15 14:49:52مدارک لازم :

1- ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی

2- فتوکپی سند مالکیت

3- فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت

 

مراحل گردشکار:

 

پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است.

(در صورتی که مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد).

1- بازدید

2- طرح تفصیلی و بر و کف

3- در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی

4- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی

5- اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)

6- صدور پاسخ به اتحادیه

7- در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون مورد نظر و صدور و اجرای رأی

8- استعلام ترافیکی

9- دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)

10- اعلام نظر امور کسب (منفی و مثبت)

11- صدور پاسخ به اتحادیهprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.