نمایش خبری


مدارک جهت استعلام آتش نشانی


بازدید: 547
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 9:42:571-نامه شهرداري منطقه

2-دو سري نقشه هاي معماري ممهور به مهر شهرداري منطقه 5 در قطع A3

3-اصل و كپي سند مالكيت

4-فرم اعلام عوارض

5-فيش پرداختي عوارض ايمني

6-حضور مالك با كارت شناسايي يا وكيل با وكالت نامه رسمي

7-سي دي نقشه هاي معماريprint
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.