نمایش خبری


استعلام دفترخانه برای انتقال ملک


بازدید: 1573
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 10:10:15مدارک لازم:
  1. اصل نامه دفترخانه
  2. فیش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز
  3. پایان کار معتبر(که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرداری نداشته باشد)

مراحل گردشکار:
  1. مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم
  2. ارائه مدارک به متصدی درآمد
  3. دریافت پاسخ کتبی از درآمد
  4. ارائه به دفترخانه مربوطه


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.