نمایش خبری


تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان


بازدید: 697
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 10:21:56مدارک لازم:
  1. ارائه کپی سند آپارتمان
  2. ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی
  3. تشکیل پرونده

مراحل گردشکار:
  1. مراجعه به مسئول محله مربوطه
  2. صدور فیش
  3. پرداخت فیش
  4. دریافت مفاصا حساب


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

لطفا جهت راه اندازی به تنظیمات ماژول بروید.