نمایش خبری


تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان


بازدید: 775
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 10:21:56مدارک لازم:
  1. ارائه کپی سند آپارتمان
  2. ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی
  3. تشکیل پرونده

مراحل گردشکار:
  1. مراجعه به مسئول محله مربوطه
  2. صدور فیش
  3. پرداخت فیش
  4. دریافت مفاصا حساب


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.