نمایش خبری


اسناد برگشتی


بازدید: 770
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 10:48:25در صورت عدم پرداخت به   موقع هر یک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

مراحل گردشکار چک برگشتی:

  1. مراجعه مالک به اداره حقوقی

  2. اخذ نظریه واحد حقوقی

  3. مراجعه به اداره درآمد

  4. محاسبه دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی

  5. صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)

  6. مراجعه به بانک

  7. مراجعه به اداره درآمد

  8. تاییدیه برای اداره حقوقی و اداره حسابداری

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.