نمایش خبری


درباره کمیسیون ماده صد شهرداری


بازدید: 891
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 10:58:26کمیسیون ماده صد شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
 شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مامورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصورواقع باشد، جلوگیری نمایند.
 ماده صد دارای 11 تبصره می باشد که تخلافات حادث شده با درخواست شهرداری، توسط کمیسیونی متشکل از: نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر بررسی و رای بدوی صادرمی گردد. این رای ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض می باشد. در صورت عدم اعتراض و یا قطعی شدن رای، مالکان 2 ماه مهلت برای اجرای رای دارند که درصورت عدم اجرای رای درمدت یاد شده، شهرداری راسا اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100
چنانچه مالکان/ذینفعان پس از ابلاغ رای بدوی کمیسیون ماده 100، اعتراضی داشته باشند، میتوانند ظرف مهلت قانونی (10 روز از زمان ابلاغ)* لایحه اعتراضیه خود راتنظیم وجهت ارائه آن به شهرداری منطقه مراجعه نمایند.
*توجه: در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی مقرر (10 روز از زمان ابلاغ) رای بدوی به رای قطعی تبدیل وغیر قابل اعتراض خواهد بود


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.