نمایش خبری


نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری


بازدید: 2464
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 11:54:58
S = مساحت ناخالص تجاری
توجه: مساحت ناخالص تجاری: علاوه بر بنای مفید تجاری، راهرو، راه پله و آسانسورهای مربوطه نیز جزء زیر بنای ناخالص محسوب میگردد
P = قیمت منطقه ای به ریال
M = ضریب درصد طبقات طبق جدول
L = دهنه واحد تجاری به متر
L0 =.طول دهنه مجاز به متر (3 متر)
H = ارتفاع واحد تجاری به متر
H0 = ارتفاع مجاز تجاری به متر (4 متر)
N = تعداد واحدهای تجاری یا اداری

جدول میزان ضریب M درطبقات
ردیف طبقات تجاری (1) اداری (2) صنعتی (3)
1 همکف 100% 60% 100%
2 زیر زمین 60% 50% 50%
3 اول 50% 40% 35%
4 دوم 45% 30% 35%
5 سوم به بالا 35% 20% 35%
6 انباری 20% 20% 35%
7 نیم طبقه 10% 10%


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.