نمایش خبری


نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)


بازدید: 2396
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 11:58:59
S = مساحت ناخالص تجاری
S0 = زیربنای مورد تقاضا
K = تعداد کل واحدهای مسکونی
P = قیمت منطقه ای
X =.ضریب

 

 

X S0
15% تا 200 متر مربع
20% تا 400 متر مربع
25% تا 600 متر مربع
30% بیش از 600 متر مربع


توجه: برای تعیین S.درکلیه پروانه ها به ازای هر واحد پارکینگ تامین شده، 20 متر مربع از زیربنای مورد تقاضا کسر می گردد

 

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.