نمایش خبری


نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)


بازدید: 968
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1393/11/18 12:5:39عوارض زیربنا =
[قیمت منطقه ای x 20) x تعداد پارکینگ تامین شده) - مساحت ناخالص زیربنا x ضریب]
 

 

ضریب سطح زیربنا
5% تا 60 متر مربع
10% تا 100 متر مربع
18% تا 150 متر مربع
30% تا 200 متر مربع
45% تا 300 متر مربع
65% تا 400 متر مربع
90% تا 500 متر مربع
120% از 600 متر مربع به بالا


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.