نمایش اطلاعات پروژه

لیست کلی پروژه های مشارکتی و عمرانی منطقه

بازدید: 243
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/11/1 9:26:13لیست پروژه های مشارکتی                                                                                              96/10/30                                                 
ردیف   نام پروژه  پلاک ثبتی شماره پرونده شماره پرونده شهر سازی آدرس مساحت زمین پس ازاصلاحی   ( متر مربع ) نا خالص پهنه  کاربرد برابر پهنه مصوب تجاری و اداری      مساحت ناخالص ( متر مربع ) زیر بنا قدر السهم شهرداری ( درصد )     قدر السهم شریک ( درصد ) مرحله کاری  درصد پیشرفت فیزیکی  قرارداد برآورد تقریبی به روز قدرالسهم  شهرداری ( میلیارد ریال )
نوع قرارداد شماره تاریخ 
1 نگین رضا 126/118/2 21862 نشانی : بزرگراه اشرفی اصفهانی – نبش خیابان گلستان 3448 S122 تجاری 40565/70 +1600م م تجاری مسکونی 26 درصد  تجاری 55 درصد مسکونی74 درصد  تجاری 45 درصد   در حال بهره برداری مشارکت مدنی 505/81/17/55718 81/8/19 _
2 صادقیه  125/184 500106042 نشاني: میدان دوم صادقیه – ضلع جنوبغربی    4335 S123 تجاری 63132 66/37 33/63 نازککاری 57 مشارکت مدنی 355/02//621521 92/6/5 777/869/000/000
3 اکباتان 2395/3610 50081478 نشاني: بزرگراه ستاری جنوبی – شهرک اکباتان-  182700 G112 فضای سبز 252450 50/51 49/49 سفتکاری           فاز 2و 3  ( 30 درصد ) مشارکت مدنی 790/640 84/2/21   590/159/000/000
4 آبنوس 365/706 106781 نشانی : بزرگراه شهید باکری – بعد تقاطع بلوار فردوس غرب جنب هایپر استار 27600 S212 تجاری 165000 قرارداد      271080/35 پروانه 55/66 44/34 _ 35 مشارکت مدنی 790/02/465584 87/11/27 1/238/000/000
5 تره بار پونک ( کمالی ) 118/12536 و 118/12537  146416 نشاني : بزرگراه اشرفي اصفهاني- بالاتر از ميدان پونك- انتهاي بلوار كمالي حدود 3000  در حال انعقاد قرارداد  B.O.L.T قراداد16 ساله در حال انعقاد قرارداد
6 هایپر استار 365/730(67) 24831 نشانی : بزرگراه شهید باکری – بعد از تقاطع بلوارفردوس غرب   25000 S212 تجاری 69130 زیر بنا  B.O.L.T قراداد 20ساله _ در حال بهره برداری  B.O.L.T قراداد 20 ساله _ 84/8/17  B.O.L.T قراداد 20 ساله
7 پارکینگ طبقاتی پونک 118/276 و 118/277 50137310 نشاني: بلوار اشرفی اصفهانی -   بالاترازمیدان پونک –   خیابان اردیبهشت 4200 G فضای سبز 38865 52/08 47/92 اجرای نهمین طبقه 30/67 مشارکت مدنی 790/02/595570 90/6/1 299/111/000/000
8 بوستان 118/1237/1238/1239/1251/1253/1254/1268 4985 نشانی : بلوار اشرفی اصفهانی – میدان پونک – ضلع شمالغرب  33758 S212 تجاری 60000 68/72 31/28 _ در حال بهره برداری مشارکت مدنی 74146/ش 72/12/25 -
9 تیراژه 126/145/62 38234 نشانی : بلوار اشرفی اصفهانی – نرسیده به تقاطع همت   7945 S212 تجاری 34561 53 47 انمام پروژه انمام پروژه مشارکت مدنی 505/2/17063 73/8/17 _
لیست پروژه های مشارکتی                                                                                              96/10/30                                                 
ردیف   نام پروژه  پلاک ثبتی شماره پرونده شماره پرونده شهر سازی آدرس مساحت زمین پس ازاصلاحی   ( متر مربع ) نا خالص پهنه  کاربرد برابر پهنه مصوب تجاری و اداری      مساحت ناخالص ( متر مربع ) زیر بنا قدر السهم شهرداری ( درصد )     قدر السهم شریک ( درصد ) مرحله کاری  درصد پیشرفت فیزیکی  قرارداد برآورد تقریبی به روز قدرالسهم  شهرداری ( میلیارد ریال )
نوع قرارداد شماره تاریخ 
10 مخابرات  2395/28636-28637-28638-28639-28640 30515 نشاني: میدان آزادی بعد از فروشگاه خیابان ریاحی 9221 S213 تجاری 11128/62 28 72 _ بلوک 1 در حال بهره برداری و بلوک 2 70 درصد پیشرفت مشارکت مدنی 505/81/17/77184 87/11/26 500/000/000/000
11 سرای محله مهران فاقد پلاک ثبتی _ نشانی :  خیابان بهنام – نرسیده به خیابان سازمان آب – جنب ساختمان ناحیه 5    1200 S214 تجاری 400 سرای محله مهران تجاری 116/40 متر مربع در یک طبقه          اداری 200 متر مربع در دو طبقه نازککاری 70 مشارکت مدنی 505/91/17/82121 91/9/14 سرای محله مهران
12 سرای محله پونک فاقد پلاک ثبتی _ نشانی :   بلوار میرزا بابایی – خیابان عدل- تقاطع بزرگراه نیایش  1700 G322 فضای سبز 500 سرای محله پونک 288 متر مربع تجاری نازککاری 90 مشارکت مدنی 505/91/12/87108 91/9/28 سرای محله پونک
13 سرای محله سازمان آب فاقد پلاک ثبتی _ نشانی :   خیابان شربیانی – تقاطع بزرگراه شهید باکری – جنب میدان میوه و تره بار  1472 R122 مسکونی 368 سرای محله سازمان آب تجاری 179/60 متر مربع در طبقه همکف نازککاری 95 مشارکت مدنی 50/5/92/17/53954 92/6/16 سرای محله سازمان آب
14       تالار شهر ستاره ها  فاقد پلاک ثبتی _ نشاني :  بلوار فردوس غرب- جنب پارك الهام  _ _ تجاری _ در حال انعقاد قرارداد در حال بهره برداری 100 در مرحله  انعقاد قرارداد _
15 مروارید اکباتان فاقد پلاک ثبتی   نشانی : شهرک اکباتان -ضلع غرب میدان بسیج – ضلع جنوبی ساختمان ناحیه 6 شهرداری منطقه _ _ _ 2451 77 23 اتمام سفتکاری 85 مشارکت مدنی 505/92/17/5749 91/8/21 _
16 مجتمع سینمایی سمرقند 123/30541 قطعه 170 41574 نشاني: بلوار جنت آباد – تقاطع بلوار لاله غربی  3733 S123 چند عملکردی _ 66/28 33/72 اتمام پروژه در حال بهره برداری مشارکت مدنی 355/032/140572  93/2/15 _
17 کارواش شهر 151 _ نشاني :  ضلع جنوب اتوبان همت حد فاصل شهید احمد کاشانی و خیابان شهران 1884 _ تجاری - خدماتی _   B.O.L.T قرارداد 5 ساله اتمام پروژه در حال بهره برداری  B.O.L.T قرادا5ساله 505/92/17/54163 92/6/16  B.O.L.T قراداد5ساله
18 پاطاق 125/3914/ق365 19646 نشاني :  صادقیه بلوار فردوس خیابان بیست متری ولیعصر روبه روی ایستگاه مترو 454 M114 مختلط 345 B.O.L.T قراداد 5 ساله اتمام پروژه در حال بهره برداری  B.O.L.T قراداد 5 ساله 790/02/1326011 90/12/1   B.O.L.T قراداد 5 ساله
19 فجر 4 126/292 50142059 بلوار اباذر روبه روی بیمارستان پیامبران  2655/05 S123 تجاری - اداری 20442/5 55 واحد تجاری ،53% 47% در حال انعقاد قرارداد


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.