نمایش اطلاعات پروژه

صادقیه

بازدید: 179
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/11/1 9:45:51ردیف   نام پروژه  آدرس پلاک ثبتی شماره پرونده شماره پرونده شهر سازی مالکیت طرف قرارداد تاریخ صدور پروانه قرارداد مساحت عرصه  مساحت تجاری  و رستوران  مساحت پارکینگ  مساحت مشاعات زیر بنا پهنه  کاربری مرحله کاری  درصد پیشرفت فیزیکی  تاریخ بهره برداری ناحیه
نوع قرارداد شماره تاریخ  تعداد واحد تعداد واحد تعداد واحد
1 صادقیه   میدان دوم صادقیه – ضلع جنوبغربی    125/184 500106042 شهرداری و شرکا سید سعید فرمانروا  1393/4/18 مشارکت مدنی 355/02//621521 92/6/5 4348 26023 21932 18177 1332 S123 تجاری پروژه در حال تکمیل 77 _ 5
582 750 _

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.