نمایش اطلاعات پروژه

مخابرات

بازدید: 172
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
فناوری اطلاعات منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/11/1 9:54:24                                                                                                                                   لیست پروژه های مشارکتی شاخص                                                                                                                                      
ردیف   نام پروژه  آدرس پلاک ثبتی شماره پرونده شماره پرونده شهر سازی مالکیت طرف قرارداد تاریخ صدور پروانه قرارداد مساحت عرصه مساحت مسکونی مساحت پارکینگ مساحت مشاعات زیر بنا پهنه  کاربری مرحله کاری  درصد پیشرفت فیزیکی  تاریخ بهره برداری ناحیه
نوع قرارداد شماره تاریخ  تعداد واحد تعداد واحد تعداد واحد
4 مخابرات   میدان آزادی بعد از فروشگاه خیابان ریاحی 2395/28636-28637-28638-28639-28640 30515 شرکت تعاونی مخابرات تعاونی مسکن کارکنان مخابرات   1382/1/19 مشارکت مدنی 505/81/17/77184 87/11/26 9221 39713 13587 18918 72218 S213 تجاری پروژه در حال تکمیل 60 _ 6
484 484 960

 print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.