نمایش خبر ناحیه 1

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 1نمایش خبر ناحیه 1

شناسایی نقاط آسیب پذیر و بی دفاع در سطح ناحیه یک


دسته بندی:

بازدید: 12
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/23 10:11:27واحد آسیبهای اجتماعی اقدام به شناسایی نقاط آسیب پذیر و بی دفاع در سطح ناحیه یک کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، امیرحسین فرهادی نژاد شهردار ناحیه یک اعلام کرد : به منظور جمع آوری افراد آسیب پذیر ، واحد آسیبهای اجتماعی اقدام به شناسایی نقاط آسیب پذیر و بی دفاع توسط کارشناس آسیبها در سطح ناحیه یک کرد.print
rating
  نظرات