نمایش خبر ناحیه 1

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 1نمایش خبر ناحیه 1

اقدامات واحد خدمات شهری در روز گذشته


دسته بندی:

بازدید: 11
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/23 11:28:39به همت واحد خدمات شهری ناحیه یک گاردریلهای  و جداول و ... شستشو  شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 امیر حسین فرهادی نژاد شهردار ناحیه یک اعلام کرد: در راستای نگه داشت شهر ، واحد خدمات شهری اقدام به شستشو پلهای هوایی واقع در بلوار اصلی شهران ، پاکسازی برچسبهای خیابان وسک و فرعی های آن و همچنین شستشو جداول و گاردریلهای بزرگراه آبشناسان کرد.print
rating
  نظرات