نمایش خبر ناحیه 1

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 1نمایش خبر ناحیه 1

اقدامات واحد فنی ، عمران و ترافیک شهرداری ناحیه یک


دسته بندی:

بازدید: 8
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/23 15:0:25واحد فنی ، عمران و ترافیک ناحیه یک اقدام به نصب علائم و تابلو های ترافیکی در سطح ناحیه کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، امیر حسین فرهادی نژاد شهردار ناحیه یک اعلام کرد : به منظورزیبا سازی منظر شهری ، واحد عمران ناحیه یک اقدام به نصب تابلو از سرعت خود بکاهید واقع درروبروی مجتمع پزشکان ،مرمت  تابلو بن بست واقع در کوچه سادات ، لکه گیری آسفالت واقع در آیت اله کاشانی بعد از پل آسیا ، و نصب لوله یوشکل – واقع در شهران 16 متری مهدی کرد.print
rating
  نظرات