نمایش خبر ناحیه 2

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 2نمایش خبر ناحیه 2

پاکسازی زمین های بایر ایران پویا محله اندیشه


دسته بندی: nahie

بازدید: 22
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/16 15:23:6به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، امير نجف نژاد اصل شهردار ناحيه 2 اعلام کرد: اداره خدمات شهری ناحیه ، به منظور نظافت سطح شهر و ايجاد فضاي پاک و رفع آلودگي بصري اقدام به پاکسازی زمین های بایر ایران پویا محله اندیشه کرد.print
rating
  نظرات