نمایش خبر ناحیه 2

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 2نمایش خبر ناحیه 2

علف زنی پارک کلبه صحرا محله کن


دسته بندی: nahie

بازدید: 40
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/16 15:26:6



به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، امیر نجف نژاد اصل شهردار ناحیه 2 اعلام کرد:

فضای سبز ناحیه 2 ، به منظور رفع معایب فضای سبز  و شادابي گياهان اقدام به علف زنی پارک کلبه صحرا محله کن  کرد.         



print
rating
  نظرات