نمایش خبر ناحیه 2

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 2نمایش خبر ناحیه 2

تخلیه مخازن سطح محدوده


دسته بندی: nahie

بازدید: 17
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/23 13:45:22به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، امیر نجف نژاد اصل شهردار ناحیه 2 اعلام کرد:

خدمات شهری ناحیه 2 ، به منظور ممانعت از انتشار بوي نامطبوع مخازن، ايجاد پاکيزگي در محيط شهري و جلوگيري از ازدياد جانوران مضر شهري اقدام به تخلیه مخازن در سطح محدوده کرد.print
rating
  نظرات