نمایش خبر ناحیه 3

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه ۳نمایش خبر ناحیه 3

آموزش تفکیک و بازیافت زباله در مدارس و مهد های کودک ناحیه 3


دسته بندی:

بازدید: 51
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/2/18 10:24:33 

 

واحد بازیافت اداره خدمات شهری طرح آموزش تفکیک و بازیافت  زباله  را درمدارس و مهد های کودک سطح ناحیه اجراء کرد .
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، علیرضا غفار خانی شهردار ناحیه 3 اعلام کرد : با توجه به ضرورت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تولید روز افزون زباله توسط شهروندان طرح تفکیک زباله از مبداء در مدارس و مهد های کودک سطح ناحیه 3 در حال اجراء می باشد . وی افزوود : فرهنگ سازی و آموزش به کودکان  در این خصوص  می تواند گامی موثر در جهت حفظ محیط زیست و  همچنین ایجاد  ارزش افزوده از محل مواد بازیافتی شود .