نمایش خبر ناحیه 3

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه ۳نمایش خبر ناحیه 3

اجرای نهر روسی در ناحیه 3


دسته بندی:

بازدید: 25
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1397/3/29 12:49:37اداره فنی و عمران ناحیه نسبت به اجرای نهر روسی در خیابان 22 بهمن اقدام کرد

به گزارش روابط عمومی منطقه 5 علیرضا غفار خانی شهردار ناحیه 3 اعلام کرد : در راستای نگهداشت شهر و کنترل آبهای سطحی اداره فنی و عمران نسبت به اجرای نهر روسی در خیابان 22 بهمن تقاطع خیابان سید احمدی اقدام کرد .print
rating
  نظرات