نمایش خبر ناحیه 6

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 6نمایش خبر ناحیه 6

مشاوره تغذیه سالم سبک زندگی سالم در خانه سلامت اکباتان


دسته بندی: nahie

بازدید: 101
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/8/29 15:42:31واحد سلامت ناحیه6از مشاوره تغذیه سالم سبک زندگی سالم در خانه سلامت اکباتان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی منطقه 5 ، محمد اسدالهی شهردار ناحیه 6 اعلام کرد : در راستای ارتقاء سلامت شهروندان و رفع مشکلات مختلف آنان به ویژه مشکلات تغذیه ای و بیماری هایی که در اثر تغذیه غلط به وجود می آید ، واحد سلامت ناحیه نسبت به برگزاری جلسات مشاوره ای تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه در خانه سلامت اکباتان اقدام کرد.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.