نمایش خبر ناحیه 6

صفحه اصلیمعاونت ها و نواحینواحیناحیه 6نمایش خبر ناحیه 6

آموزش بازيافت و ساخت کاردستي از مواد بازيافتي در مهد کودک رسالت ناحيه 6


دسته بندی: nahie

بازدید: 87
نظرات: 0
ایجاد شده توسط :
روابط عمومی منطقه ۵
تاریخ ارسال: 1396/9/20 10:33:6واحد خدمات شهري و محيط زيست شهرداري ناحيه 6از آموزش چهره به چهره بازيافت و ساخت کاردستي از مواد بازيافتي در مهد کودک رسالت ،درناحيه 6 خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه 5 ، به همت آموزشگران بازيافت شهرداري ناحيه 6 :آموزش چهره به چهره بازيافت و همچنين آموزش کاردستي از مواد قابل بازيافت جهت کودکان 3تا6سال مهد کودک رسالت به تعداد15نفر و در مدت زمان 1ساعت در 20 آذر ماه برگزار شده است .
هم چنين اين اداره در روز 18آذر ماه اقدام به آموزش بازيافت در بوستان نرگس، آموزش بازيافت در موسسه زبان شکوه ، آموزش کارگاه آموزش بازيافت در دبستان شهيد ناظم کرد .


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.